แคมป์แห่งความสุข 2016 IYF World Camp at Rajabhat Maha sarakham University

การเชื่อมต่อความสุขที่แท้จริง การที่ได้มีโอกาสเปิดจิตใจและแบ่งปันปัญหากับบุคคลรอบข้าง การไหลเวียนจิตใจนั้น จะสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับทุกคนได้

เปิดลงทะเบียนเข้าร่วมเก็บตัวโครงการ GNC รุ่นที่ 10 และรับสมัครเรียนภาษาต่างประเทศ

สำหรับน้องๆที่สนใจจะเข้ามาเก็บตัวเพื่อไปเป็นอาสาสมัครต่างประเทศ โครงการ Good News Corps รุ่นที่ 10 หรือเก็บตัวเพื่อเรียนภาษาต่างประเทศ

The 1st IYF Mind Speech Contest สื่อสารจากจิตใจ บรรยายผ่านคำพูด

The 1st IYF Mind Speech Contest สื่อสารจากจิตใจ บรรยายผ่านคำพูด ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมประกวดจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว

back