World Camp

2019 IYF World Camp Thailand เปิดประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่ ให้เยาวชนไทยสัมผัสวัฒนธรรมระดับโลก ฝึกจิตใจสู่ผู้นำในอนาคต

เยาวชนไทยและต่างชาติกว่า 4,000 คน ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ พร้อมเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น

back