IYF World Camp Thailand

ค่ายเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ

IYF World Camp ค่ายเยาวชนนานาชาติ ต้อนรับเยาวชนรุ่นใหม่มาแบ่งปันจิตใจกับเหล่าอาสาสมัครต่างประเทศ และเพื่อนชาวต่างชาติทั่วโลก กิจกรรมภายในแคมป์ไม่เพียงแต่ได้เรียนรู้ด้านวัฒนธรรม ภาษาเท่านั้น แต่ยังมีการบรรยายเรื่องโลกของจิตใจ(Mind Education)ให้เยาวชนได้ค้นพบตัวเองและสามารถปรับ Mindset ในการใช้ชีวิตได้ด้วย ภายในแคมป์ยังมีขบวนคาราวานความสุขอีกมากมาย อาทิ การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ (Culture Dance) ตลาดวัฒนธรรม(Culture Exhibition) ห้องเรียนแห่งการเรียนรู้(Academy) การแสดงจากวงประสานเสียงจากประเทศเกาหลีใต้ และการบรรยายจาก Guest Speaker ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“การเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจและความอุตสาหะ หากแต่เป็นจิตใจที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงก่อน ค่ายเยาวชนนานาชาติที่ก่อเกิดเป็นค่ายวัฒนธรรมระดับโลกนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้โลกของจิตใจ ซึ่งป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต ”

อาจารย์อ๊อกซู พาร์ค ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ

สิทธิประโยชน์
▪ รับสิทธิ์ไปเป็นอาสาสมัครที่ต่างประเทศกับโครงการ Good News Corps
▪ ใบ Certificate (เข้าร่วมครบทุกโปรแกรม)
▪ เรียนภาษาฟรี

สอบถามเพิ่มเติม โทร 02-101-1367 / 092-437-2201

back