2018 World Culture Festival เทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติ ส่งความสุขท้ายปี 2018

อาสาสมัครไทยจำนวน 300 คน ที่เคยประจำอยู่ในกว่า 44 ประเทศทั่วโลกกับโครงการ IYF Good News Corps ร่วมใจกันกลับมาจัดงาน 2018 World Culture Festival ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง วันที่ 29 ธันวาคม 2561

2018 IYF Dance Camp Thailand : Let Your Heart Move!

เมื่อวันที่ 19-20 ตุลาคม 2018 ที่ผ่านมา  IYF  ประเทศไทยได้มีการจัด IYF Dance camp ขึ้นที่ศูนย์ฝึกอบรม IYF Center ลาดพร้าว 140 โดยมีผู้เข้าร่วมจากทั่วประเทศเป็นนักเรียนมัธยมปลายไปจนถึงนักศึกษารวมจำนวนกว่า 120 คน

back