เปิดรับสมัครอาสาสมัครเต้น Culture Dance ในงาน 2015 IYF WORLD CULTURE CAMP

เปิดรับสมัคร สำหรับน้องๆ ที่รักการเต้น และชอบแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ และอยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรม ในงาน 2014 IYF WORLD CAMP THAILAND ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้

เปิดรับสมัครเข้าร่วม WorkShop 1 ครั้งที่ 2 โครงการ Good News Corps รุ่นที่ 9

สำหรับผู้ที่สมัครโครงการอาสาสมัครต่างประเทศโครงการ Good News Corps รุ่นที่ 9 แล้วพลาดการเข้าร่วม WorkShop 1 ครั้งที่ผ่านมา ทีมงานจัดให้! เปิดรับสมัครเข้าร่วม WorkShop 1 ครั้งที่ 2 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7-9 มกราคม 2558 นี้

back