The 1st IYF Mind Speech Contest สื่อสารจากจิตใจ บรรยายผ่านคำพูด

The 1st IYF Mind Speech Contest สื่อสารจากจิตใจ บรรยายผ่านคำพูด ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทยและได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมประกวดจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว

2016 IYF World Camp Thailand แคมป์วัฒนธรรมนานาชาติ สร้างความหวังในจิตใจให้เยาวชน

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship – IYF ) ประจำประเทศไทย จับมือร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และจังหวัดปทุมธานี จัดงานแคมป์วัฒนธรรมระดับโลก ภายใต้ชื่อ “2016 IYF World Camp Thailand” ในระหว่างวันที่ 28-30 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา

back