แพทย์อาสากู๊ดนิวส์

Good News Medical Volunteer

แพทย์อาสากู๊ดนิวส์คือกลุ่มอาสาสมัครซึ่งประกอบด้วยทีมแพทย์และอาสาสมัครที่มีพื้นฐานมาจากกลุ่มคริสเตียน ก่อตั้งขึ้นเพื่อร่วมแบ่งปันจิตใจ และช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้กับผู้คนมากมายที่ต้องเผชิญกับความเจ็บไข้ และภัยพิบัติ โครงการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นในปี ค.ศ. 2008 โดยการรวมตัวกันของกลุ่มอาสาสมัครแพทย์ทั้งหมด 7 คนที่ต้องทำงานหนักจนไม่มีแม้กระทั่งเวลาสำหรับพักผ่อนแต่พวกเขากลับยอมสละเวลาส่วนตัวของตนเพื่อออกเดินทางไปยังดินแดนแอฟริกาจนกระทั่งในเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ. 2009 สมาชิกทีมแพทย์อาสาฯ จึงได้เพิ่มเป็น 105 คนและประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยชาวแอฟริกาถึงกว่า 10,000 คน ทั้งในประเทศกานา โตโก เคนยา แทนซาเนีย และรวันดา

เมื่อถึงฤดูร้อนของปี ค.ศ. 2010 สมาชิกทีมแพทย์อาสาฯ ได้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเป็น 256 คน ทีมแพทย์ประสบความสำเร็จในการรักษาผู้ป่วยชาวแอฟริกาถึงกว่า 22,000 คนในประเทศกาน่า โตโก เบเนง เคนยา และมาลาวี และในปี 2011 แพทย์ไทยได้เข้าร่วมทีมเพื่อไปรักษาผู้ป่วยที่ประเทศมาลาวีและแทนซาเนียเป็นครั้งแรกด้วย และหลังจากนั้นมีแพทย์ไทยจากหลายหลายสาขาได้เข้าร่วมเรื่อยๆ ทุกปี

แม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ ที่สมาชิกทีมแพทย์อาสากู๊ดนิวส์ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน แต่เมื่อพวกเขามองเห็นชาวแอฟริกาที่รู้สึกดีใจและขอบคุณกับยาเพียงถุงเล็ก ๆ ที่ได้รับ จิตใจบริสุทธิ์ที่เคยหลงหายไปพร้อมกับการใช้ชีวิตอย่างเหน็ดเหนื่อยของบรรดาแพทย์จึงได้กลับฟื้นคืนมาอีกครั้งโครงการแพทย์อาสามีความตั้งใจจะขยายขอบข่ายกิจกรรมให้กระจายสู่วงกว้างมากขึ้นเพื่อที่จะสามารถหยิบยื่นความสุขและความหวังให้กับผู้คนที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ พวกเราหวังว่าจะมีคนอีกมากมายได้มีโอกาสร่วมทำสิ่งที่งดงามเช่นนี้ร่วมกันกับเรา

กิจกรรมแพทย์อาสากู๊ดนิวส์

  • โครงการแพทย์อาสากู๊ดนิวส์ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
  • โครงการแพทย์อาสากู๊ดนิวส์ในต่างประเทศ เช่น ในทวีปแอฟริกา เอเชีย อเมริกากลาง และอเมริกาใต้
  • ก่อตั้งโรงพยาบาลและวิทยาลัยแพทย์ในทวีปแอฟริกา

วัตถุประสงค์

  • เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพในถิ่นทุรกันดาร
  • เพื่อฝึกอบรมแพทย์ และให้ความรู้ด้านสุขอนามัยกับประชาชนในทวีปแอฟริกา
  • เพื่อสร้างเสริมสุขภาพจิตที่ดีผ่านทางโปรแกรม Mind training

ติดต่อสอบถาม

  • มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) โทร: 0-2378-1308
  • คุณ สลีลา ธนวิจิตรพันธ์ (ผู้ประสานงาน) อีเมล์: [email protected] โทร: 080-939-5655
back