ประมวลภาพ 2015 IYF KOREAN CAMP แคมป์ภาษา…ที่ให้มากกว่าได้ภาษา

2015 IYF KOREAN CAMP แคมป์ภาษาเกาหลีที่เปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้มีกิจกรรมดีๆ ส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา และนอกเหนือจากความรู้ทางภาษายังได้มีโอกาสสร้างมิตรภาพจากเพื่อนใหม่

เปิดรับสมัครอาสาสมัครเต้น Culture Dance ในงาน 2015 IYF WORLD CULTURE CAMP

เปิดรับสมัคร สำหรับน้องๆ ที่รักการเต้น และชอบแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์ และอยากเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรม ในงาน 2014 IYF WORLD CAMP THAILAND ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้

back