ประมวลภาพความสนุก GNC #8 Workshop ครั้งที่ 1 @ นครนายก

ผ่านไปแล้วสำหรับงาน GNC #8 Workshop ครั้งที่ 1 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 14-19 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ ธาริดา แกรนด์วิว รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

บรรยากาศงาน Pre-Workshop GNC#8 เตรียมออนทัวร์เร็วๆ นี้

ผ่านไปแล้วจ้า กับงาน Pre-Workshop โครงการอาสาสมัครต่างประเทศ Good News Corps รุ่นที่ 8 ที่มหาวิยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตองครักษ์

back