คำกล่าวทักทาย
_____________________________ 
Greetings Message

สาส์นจากผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาอาวุโส มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ประจำประเทศเกาหลีใต้

          ปัจจุบันเยาวชนพยายามสร้างรูปแบบการใช้ชีวิตของตัวเอง แต่ก็ไม่สามารถทำให้พวกเขามีชีวิตอิสระหรือพบความสุขที่แท้จริงได้ พวกเขากำลังใช้ชีวิตโดยไม่รู้จักแก่นแท้ และนี่เป็นความรับผิดชอบที่สังคมจะต้องจูงนำคนรุ่นใหม่เหล่านี้ พวกเขาคือความหวังและอนาคต IYF ได้แบ่งเบาความกังวลและความยากลำบากของเยาวชน และเป็นกำลังให้เขาข้ามผ่านความยากลำบากและสิ่งล่อลวงต่างๆ

          IYF เป็นองค์กรที่มอบแสงสว่าง สร้างจิตใจใหม่สำหรับเยาวชนในอนาคต ผ่านทางการแบ่งปันจิตใจและการทำกิจกรรมอาสาภายใต้โครงการของ IYF เยาวชนได้รู้จักการเสียสละเพื่อคนอื่นและก้าวออกจากโลกแคบของตัวเอง IYF เป็นองค์กรที่ช่วยหล่อหลอมผู้นำของโลกนี้ สร้างจิตใจที่ท้าทายให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง ให้ค้นพบความฝัน เปรียบเสมือนกับดวงดาวที่เปล่งประกายท่ามกลางความมืดมน เยาวชนใน IYF จะเป็นดวงดาวที่ส่องสว่างให้กับโลกใบนี้

-อาจารย์อ็อก ซู พาร์ค-


สาส์นจากผู้ก่อตั้งและที่ปรึกษาอาวุโส มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ประจำประเทศไทย

         ผมมีโอกาสได้เดินทางไปบรรยายในหลายประเทศทั่วโลก ประทับใจฤดูหนาวของประเทศรัสเซียและสหรัฐอเมริกามากที่สุด โดยเฉพาะ “ต้นสน” ของรัสเซีย และ “ต้นเรดวู้ด” ของสหรัฐอเมริกา ผมชื่นชอบต้นไม้เหล่านี้เป็นพิเศษ เพราะพวกมันเติบโตขึ้นจนสูงใหญ่และสวยงามได้ ท่ามกลางความหนาวเย็นที่อุณหภูมิต่ำกว่า -10 องศา หลายต้นเคยผ่านพายุหิมะที่มีความเร็วลม 100 – 200 กิโลเมตร/ชั่วโมง มาแล้วนับร้อยนับพันครั้ง แต่ก็ยังยืนหยัดอยู่ได้ท่ามกลางความโหดร้ายของธรรมชาติ แตกต่างจากคนเรา ที่เมื่อเผชิญปัญหาและความยากลำบาก ก็มักพยายามหลีกเลี่ยง บ่น หรือสิ้นหวังจนกลายเป็นคนอ่อนแอ แต่หากคนเรามีสติปัญญาและความหวัง ก็จะสามารถพิชิตปัญหาและความยากลำบากเหล่านั้น และเติบโตขึ้นได้อย่างสวยงามดังเช่นต้นไม้ใหญ่ในฤดูหนาว

          ตลอด 20 ปีที่ผมอาศัยอยู่ในประเทศไทย ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับเยาวชนไทย รวมถึงผู้ต้องขังในเรือนจำหลายแห่ง สิ่งที่ทำให้ผมสะเทือนใจมากที่สุด คือ การได้เห็นพวกเขาเลือกทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เช่น ลักทรัพย์ ฉ้อโกง ฯลฯ เพราะต้องการหลีกเลี่ยงความยากลำบากแม้เพียงเล็กน้อย การกระทำเช่นนี้ทำให้จิตใจของพวกเขาอ่อนแอลง ในทางกลับกัน หากพวกเขาเลือกเผชิญหน้ากับปัญหาและความลำบาก จิตใจของพวกเขาก็จะได้รับการฝึกฝน เกิดเป็นภูมิคุ้มกันขึ้นในจิตใจ เหมือนกับต้นสนและต้นเรดวู้ดที่ได้ผ่านพายุ และความหนาวเหน็บ จนกลายเป็นต้นไม้ใหญ่ที่แข็งแรงและสง่างาม

          ผมขออุทิศตัวเพื่อช่วยหล่อหลอมเยาวชนไทยให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและสวยงามเหมือนดั่งต้นไม้เหล่านี้ หากเยาวชนได้ฟังบรรยาย และได้ฝึกฝนเรื่องโลกของจิตใจร่วมกับไอวายเอฟแล้ว ผมเชื่อว่าพวกเขาจะพัฒนาไปเป็นทรัพยากรของชาติที่ถึงพร้อมด้วยสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ มีจิตใจเข้มแข็ง  และเป็นผู้นำที่ดีในอนาคตได้

-ดร. กิตติมศักดิ์ ฮักเชิล คิม-


back