แพทย์อาสากู๊ดนิวส์คือกลุ่มอาสาสมัครซึ่งประกอบด้วยทีมแพทย์และอาสาสมัครที่มีพื้นฐานมาจากกลุ่มคริสเตียน ก่อตั้งขึ้นเพื่อร่วมแบ่งปันจิตใจ และช่วยบรรเทาความเจ็บปวดให้กับผู้คนมากมายที่ต้องเผชิญกับความเจ็บไข้และภัยพิบัติ อ่านรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

โปรแกรม

  • รักษาผู้ป่วย ตั้งแต่ 08:00 – 18:00 น.
  • เข้าร่วมฟังบรรยายพระคัมภีร์
  • ท่องเที่ยว

ประเทศ และระยะเวลาโครงการ

ช่วงเวลารับสมัคร

  • ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 25 มิถุนายน 2560

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

แพทย์ ทันตแพทย์ แพทย์แผนไทย/แผนตะวันออก เภสัชกร พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ นักศึกษาแพทย์หรือด้านสาธารณสุข/ด้านสุขภาพและรักษาพยาบาล ล่าม และอาสาสมัครทั่วไป

ค่าใช้จ่าย (อาสาสมัคร/ผู้เข้าร่วม เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด)

  1. ค่าฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้เหลือง (สำหรับการเข้าประเทศแถบแอฟริกา) ราคาประมาณ 500 – 1,000 บาท (ต้องฉีดวัคซีนก่อนเดินทางล่วงหน้า ไม่ต่ำกว่า 10 วัน)
  2. ค่าวีซ่า
  3. ค่าตั๋วเครื่องบิน : ขึ้นอยู่กับประเทศและช่วงเวลาที่เดินทาง
  4. ค่าที่พัก อาหาร และการเดินทาง : ประมาณ 500 ดอลลาร์สหรัฐ (ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันไปตามแต่ละประเทศ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • www.iyfthailand.com/project/good-news-medical-volunteer
  • www.facebook.com/GNMVTHAILAND

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ โทร.0-2378-1308
คุณสลีลา ธนวิจิตรพันธ์ (ผู้ประสานงาน) โทร. 08-3125-0757
e-mail : [email protected]

[foogallery id="5145"]