หนังสือซีรีส์จิตใจ
_____________________________ 
Mind Book Series

ผู้เขียนหนังสือซีรีส์จิตใจ (MIND  BOOK  SERIES)  
พาสเตอร์ อ็อก ซู พารค์ (Ock Soo Park)

          ผู้เขียน พาสเตอร์ อ็อก ซู พาร์ค ได้เล็งเห็นว่า วิธีการศึกษาที่เน้นไปทางด้านความรู้และทักษะนั้น    ไม่สามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงเยาวชนได้อีกต่อไป จึงได้ทำการฝึกอบรมเรื่องโลกแห่งจิตใจให้กับเยาวชนจากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีพื้นฐานมาจากคริสเตียน โดยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีใครให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมทางด้านจิตใจ หรือพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นมนุษยธรรม

          ผู้เขียนได้ทำงานด้านเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้  ‘หลับในความสุข ตื่นพร้อมความหวัง’ แต่ปัจจุบันมีเยาวชนจำนวนมากที่หลับอยู่ในความทุกข์และตื่นพร้อมกับความสิ้นหวัง ผู้เขียนจึงได้เขียนหนังสือซีรีส์จิตใจ โดยใส่ความหวังใจของตัวผู้เขียนลงไปด้วย

         ในปี 2009 ผู้เขียนได้รับการเชิญจากสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีน และในปี 2011 ได้รับการเชิญจากรัฐบาลเคนยาเพื่อบรรยายแก่ผู้นำเยาวชน ในปี 2014 เริ่มจัดงานอบรมเพื่อผู้นำการศึกษา รวมถึงบรรยายเรื่องโลกของจิตใจแก่ผู้มอบตัวคดียาเสพติดในเมืองตากุมประเทศฟิลิปปินส์ และผู้ได้รับความเสียหายจากกลุ่มกบฏในประเทศโคลัมเบีย ในปี 2016 ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการอบรมเรื่องโลกของจิตใจกับรัฐบาลเวียดนาม อีกทั้งกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดียและประเทศอื่น ๆ มากกว่า 50 แห่ง ในปี 2019 ได้เริ่มให้การศึกษาเรื่องโลกของจิตใจแก่ประเทศโกตดิวัวร์โดยจัดตั้งเป็นโครงการแห่งชาติ  ผู้เขียนได้อุทิศตนเพื่อการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนจนได้รับรางวัล “2017 Africa Leadership Excellence Award”  

          ผู้นำแต่ละประเทศที่ได้พบกับพาสเตอร์ อ็อก ซู พาร์ค ต่างได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนอย่างแท้จริง โดยผ่านกิจกรรมของ IYF และการสอนเรื่องโลกของจิตใจ จึงให้ความร่วมมือและการสนับสนุนเพื่อสอนเรื่องโลกของจิตใจแก่เยาวชน และเพื่อการเปลี่ยนแปลงจิตใจประชาชนภายในประเทศ  

         ไม่ว่าจะเป็นความอ่อนเพลียจากการเดินทาง สภาพอากาศ อายุ ภาษา หรือแม้กระทั่งกฎเกณฑ์ ล้วนไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด พาสเตอร์ อ็อก ซู พาร์ค พร้อมเดินทางไปยังสุดปลายแผ่นดินโลก หากที่แห่งนั้นต้องการท่าน

ปัจจุบัน ผู้เขียนดำรงตำแหน่งเป็น พาสเตอร์ ในคริสตจักรข่าวประเสริฐกังนัม กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ และเป็นประธานที่ปรึกษาอาวุโสของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF)


หนังสือซีรีส์จิตใจ

เล่มที่ 1 <เธอคือใครที่ลากฉันไป>
เมื่อปี 2009 ผู้เขียนได้รับการเชิญจากสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนให้ไปบรรยายเรื่องเกี่ยวกับปัญหาเยาวชน ครั้งนั้นมีสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งของประเทศจีนเข้าร่วมงานบรรยาย และได้เสนอให้เขียนเป็นหนังสือ จึงได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของหนังสือที่มีชื่อว่า <เธอคือใครที่ลากฉันไป> เป็นหนังสือเล่มแรกที่อธิบายเรื่องโลกของจิตใจ

ในปี 2011 หนังสือเล่มนี้ได้เป็นหนังสือขายดีอันดับ 1 ตามร้านหนังสือพัฒนาตนเองของเคียวโบ (Kyobo) ประเทศเกาหลีใต้ ติดต่อกันถึง 7 สัปดาห์  ตีพิมพ์เป็นฉบับแปลถึง 12 ภาษา นำเข้าไปจำหน่ายใน 18 ประเทศทั่วโลก และยังได้นำไปใช้เป็นหนังสือเรียนเพื่อการศึกษาเรื่องจิตใจให้กับนักศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสวาซิแลนด์ได้ยกหนังสือเล่มนี้ให้เป็นหนังสือเรียนที่จำเป็นและเป็นหัวใจสำคัญของโครงการสร้างวิสัยทัศน์ของประเทศสวาซิแลนด์


เล่มที่ 2 <ห้างสรรพสินค้าจิตใจ>
ปี 2016 หนังสือซีรีส์จิตใจ เล่มที่ 2 มีชื่อว่า <ห้างสรรพสินค้าจิตใจ> เขียนโดยผู้ริเริ่มการฝึกอบรมจิตใจ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาปัญหาเด็กและเยาวชน และได้เป็นหนังสือขายดีอันดับ 1 บนร้านหนังสือออนไลน์ของเคียวโบ (Kyobo) ประเทศเกาหลีใต้ ด้านเยาวชน ติดต่อกันถึง 19 สัปดาห์


ผู้เขียนไม่ได้เน้นให้ตั้งใจหรือพยายามให้ผู้อ่านคิดว่า ‘จะต้องเปลี่ยน’ แต่กลับใช้วิธีการย้ายจิตใจของเยาวชนจำนวนมากไปสู่โลกที่สว่าง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง  ปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ได้รับการยอมรับให้เป็นหนังสือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลก และเป็นคู่มือในด้านการฝึกอบรมเรื่องจิตใจ


เล่มที่ 3 <เราที่ไม่ใช่เรา ที่อยู่ในเรา>
ในปี 2017 ได้ทำการตีพิมพ์หนังสือเล่มที่ 3 ที่มีชื่อว่า <เราที่ไม่ใช่เรา ที่อยู่ในเรา> เป็นหนังสือที่เขียนถึง ‘ตัวตนอื่นที่อยู่ในเรา’ โดยอธิบายถึงสาเหตุที่คนต้องทุกข์ทรมาน ซึ่งมีจุดเริ่มต้นจากโรคทางจิตใจอันเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นโรคซึมเศร้า ความผิดปกติทางจิต การฆ่าตัวตาย หรือ อาชญากรรม

หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาโรคทางจิตใจ ผ่านเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับคนที่ผู้เขียนเคยให้คำปรึกษามาก่อน  ถือเป็นคู่มือสอนเรื่องโลกของจิตใจที่จะทำให้คนมากมายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน

เล่มที่ 4 <ยืนบนท้องทุ่งแห่งจิตใจ>

ปี 2018 หนังสือซีรีส์จิตใจเล่มที่ 4 ถูกตีพิมพ์ขึ้น โดยมีชื่อว่า <ยืนบนท้องทุ่งแห่งจิตใจ> กล่าวเปรียบเทียบจิตใจของคนเราเป็นเหมือนดังท้องทุ่งที่มีความคิดมากมายเจริญเติบโตอยู่ข้างใน การที่คนเราติดเกม หรือจมอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เป็นเพราะมีความคิดบางอย่างถูกหว่านลงไปและเจริญเติบโตอยู่ข้างในจิตใจ หากต้องการหลุดพ้นจากตรงนั้น เราจึงต้องได้พบกับความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือด้านพัฒนาตนเองที่ขายดีที่สุดและได้รับการคัดเลือกจากร้านหนังสือเคียวโบ (Kyobo) ประเทศเกาหลีใต้ ให้เป็น “หนังสือหนึ่งเล่มที่จะเปลี่ยนชีวิต” ซึ่งผู้เขียนต้องการให้เมล็ดพันธุ์แห่งความสุขได้ถูกปลูกลงในท้องทุ่งแห่งจิตใจผู้อ่านทุกคน

“ผมต้องการมอบการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและความสุขที่แท้จริงให้กับผู้คนผ่านทางหนังสือซีรีส์จิตใจ ซึ่งพูดถึงเรื่อง ‘โลกแห่งจิตใจ’ เป็นหลัก สำหรับผู้อ่านครั้งแรกอาจจะยังไม่เข้าใจ เพราะเราอยู่ห่างไกลจากจิตใจของตัวเองมาก แต่ถ้าได้อ่านสองครั้งหรือสามครั้ง ผมมั่นใจว่าทุกท่านจะสามารถจัดระเบียบจิตใจของตัวเองได้อย่างชัดเจน และเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตของทุกท่านมีความสุขอย่างแน่นอน

สั่งซื้อหนังสือแบบออนไลน์

back