หนังสือซีรีส์จิตใจ
_____________________________ 
Mind Book Series

หนังสือซีรีส์จิตใจ (MIND  BOOK  SERIES)  
ผู้เขียน : พาสเตอร์ อ็อก ซู พาร์ค   

          ผู้เขียน พาสเตอร์ อ็อก ซู พาร์ค ได้เล็งเห็นว่า วิธีการศึกษาที่เน้นไปทางด้านความรู้และทักษะนั้น    ไม่สามารถพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงเยาวชนได้อีกต่อไป จึงได้ทำการฝึกอบรมเรื่องโลกแห่งจิตใจให้กับเยาวชนจากหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งมีพื้นฐานมาจากคริสเตียน โดยเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อ 20 ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นช่วงที่ไม่มีใครให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมทางด้านจิตใจ หรือพัฒนาบุคลิกภาพและความเป็นมนุษยธรรม

          ผู้เขียนมีความฝันอยากทำงานทางด้านเยาวชน เพื่อให้เยาวชนได้ ‘หลับในความสุข ตื่นพร้อมความหวัง’ แต่ปัจจุบันมีเยาวชนจำนวนมากที่หลับอยู่ในความทุกข์และตื่นพร้อมกับความสิ้นหวัง ผู้เขียนจึงอยากทำให้ปณิธานเป็นจริงโดยผ่านการสอนเรื่องโลกของจิตใจ

          พาสเตอร์ อ็อก ซู พาร์ค ได้เริ่มต้นการบรรยายโดยได้รับการเชิญจากสันนิบาตเยาวชนคอมมิวนิสต์แห่งประเทศจีนในปี 2009 และได้รับเชิญจากรัฐบาลเคนยา เพื่อให้บรรยายแก่ผู้นำเยาวชนในปี 2011 ผู้เขียนยังได้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อให้การศึกษาเรื่องโลกของจิตใจแก่ผู้มอบตัวคดียาเสพติดในเมืองตากุมประเทศฟิลิปปินส์ และผู้ได้รับความเสียหายจากกลุ่มกบฏในประเทศโคลัมเบีย ล่าสุดนี้ ได้เริ่มให้การศึกษาเรื่องโลกของจิตใจแก่ประเทศโกตดิวัวร์ทั้งประเทศโดยจัดตั้งเป็นโครงการแห่งชาติในปี 2019

          ประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีของแต่ละประเทศได้พบปะกับพาสเตอร์ อ็อก ซู พาร์ค และได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนอย่างแท้จริง โดยผ่านกิจกรรมของ IYF และการสอนเรื่องโลกของจิตใจ จึงได้ให้ความร่วมมือและให้การสนับสนุนเพื่อสอนเรื่องโลกของจิตใจให้แก่เยาวชนและเพื่อการเปลี่ยนแปลงจิตใจประชาชนภายในประเทศ

          ผู้เขียนได้อุทิศตนเพื่อการเปลี่ยนแปลงของเยาวชนจนได้รับรางวัล “2017 Africa Leadership Excellence Award” ปัจจุบัน ผู้เขียนดำรงตำแหน่งเป็น พาสเตอร์ ในคริสตจักรข่าวประเสริฐกังนัม กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ และเป็นประธานที่ปรึกษาอาวุโสของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF)


หนังสือซีรีส์จิตใจ

เล่มที่ 1 <เธอคือใครที่ลากฉันไป>
เป็นหนังสืออบรมเรื่องโลกของจิตใจ ที่ขึ้นชื่อเล่มหนึ่งที่พาสเตอร์ อ็อก ซู พาร์ค ใช้ในการบรรยายไปทั่วโลก เช่น ในปี 2009 การบรรยายที่ได้รับเชิญจากรัฐบาลจีน ในปี 2011 ได้รับเชิญจากรัฐบาลเคนยาเพื่อเป็นผู้บรรยายให้แก่กลุ่มผู้นำด้านเยาวชน ในปี 2014 เริ่มจัดงานอบรมเพื่อผู้นำการศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนเมษายน ปี 2016 ในลงนามความตกลงกับรัฐบาลเวียดนาม ด้านการอบรมเรื่องโลกของจิตใจ

         นอกจากนี้ ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการอบรมเรื่องโลกของจิตใจกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย และประเทศอื่น ๆ มากกว่า 50 แห่ง และเมื่อไม่นานมานี้
ท่านยังมีโอกาสได้เข้าพบประธานาธิบดีและรัฐมนตรีของประเทศต่าง ๆ และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการอบรมเรื่องโลกของจิตใจ นำไปสู่การสนับสนุนและความร่วมมือด้านการศึกษาของเยาวชนที่มีประสิทธิผล ผู้นำในหลายประเทศจึงให้ความสนใจและชื่นชอบท่านเป็นอย่างมาก ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มในการอบรมเรื่องโลกของจิตใจเป็นคนแรกของโลก

        ในปี 2011 หนังสือเล่มนี้ได้เป็นหนังสือขายดีอันดับ 1 ตามร้านหนังสือพัฒนาตนเอง ของเคียวโบ (Kyobo) ประเทศเกาหลีใต้ ติดต่อกันถึง 7 สัปดาห์  ตีพิมพ์เป็นฉบับแปลถึง 12 ภาษา นำเข้าไปจำหน่ายใน 18 ประเทศทั่วโลก และยังได้นำไปใช้เป็นหนังสือเรียนเพื่อการศึกษาเรื่องจิตใจให้กับนักศึกษาอีกด้วย นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสวาซิแลนด์ได้ยกหนังสือเล่มนี้ให้เป็นหนังสือบทเรียนที่จำเป็นและเป็นหัวใจสำคัญของโครงการสร้างวิสัยทัศน์ของประเทศสวาซิแลนด์


เล่มที่ 2 <ห้างสรรพสินค้าจิตใจ>
ปี 2016 หนังสือซีรีส์จิตใจ เล่มที่ 2 มีชื่อว่า <ห้างสรรพสินค้าจิตใจ> เขียนโดยผู้ริเริ่มการฝึกอบรมจิตใจ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาปัญหาเด็กและเยาวชน และได้เป็นหนังสือขายดีอันดับ 1 บนร้านหนังสือออนไลน์ของเคียวโบ (Kyobo) ประเทศเกาหลีใต้ ด้านเยาวชน ติดต่อกันถึง 19 สัปดาห์


    ผู้เขียนไม่ได้เน้นให้ตั้งใจหรือพยายามให้ผู้อ่านคิดว่า ‘จะต้องเปลี่ยน’ แต่กลับใช้วิธีการย้ายจิตใจของเยาวชนจำนวนมากไปในทางโลกที่สว่าง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง  ปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ได้รับการยอมรับให้เป็นหนังสือการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยหลายแห่งทั่วโลก ด้านการฝึกอบรมเรื่องจิตใจ เป็นหนังสือที่ได้รับความยอมรับเป็นคู่มือในด้านการฝึกอบรมจิตใจ


เล่มที่ 3 <เราที่ไม่ใช่เรา ที่อยู่ในเรา>
ในปี 2017 ได้ทำการตีพิมพ์หนังสือเล่มที่ 3 ที่มีชื่อว่า <เราที่ไม่ใช่เรา ที่อยู่ในเรา> เป็นหนังสือที่เขียนถึง ‘ตัวตนอื่นที่อยู่ในเรา’ โดยอธิบายด้วยเรื่องของจิตใจ ผู้เขียนได้ทำการสืบหาสาเหตุที่คนต้องทุกข์ทรมาน และได้เขียนคู่มือสอนเรื่องโลกของจิตใจเพื่อทำให้คนมากมายได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทรมาน

    หนังสือเล่มนี้ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาโรคทางจิตใจซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ในสังคมปัจจุบันนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการฆ่าตัวตาย อาชญากรรม โรคซึมเศร้า หรือความผิดปกติทางด้านจิตต่าง ๆ ผู้เขียนได้เสนอวิธีการแก้ปัญหาโดยผ่านเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับคนที่ผู้เขียนเคยให้คำปรึกษามาก่อน

เล่มที่ 4 <ยืนบนท้องทุ่งแห่งจิตใจ>

ซีรีส์หนังสือเรียนเรื่องจิตใจที่จะเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างบุคคลิกภาพความเป็นมนุษย์ เป็นหนังสือที่ได้รับการคัดเลือกจากสำนักพิมพ์ Kyobo ในประเทศเกาหลีให้เป็น “หนังสือหนึ่งเล่มที่จะเปลี่ยนชีวิต”

ผมอยากมอบการเปลี่ยนแปลงในชีวิต และความสุขที่แท้จริงให้กับผู้อ่านผ่านทางหนังสือ ‘ยืนบนท้องทุ่งแห่งจิตใจ’

“หนังสือเล่มนี้พูดถึงเรื่องโลกของจิตใจเป็นหลักครับ สำหรับผู้ที่อ่านครั้งแรกอาจจะยังไม่เข้าใจก็ได้ เพราะเราอยู่ห่างไกลจากจิตใจของตัวเองมาก แต่ถ้าได้อ่านสองครั้งหรือสามครั้ง ผมมั่นใจว่าทุกท่านจะสามารถจัดระเบียบจิตใจของตัวเองได้อย่างชัดเจน และเชื่อว่าจะทำให้ชีวิตของทุกท่านมีความสุขอย่างแน่นอนครับ”

สั่งซื้อหนังสือแบบออนไลน์

back