Mind Book Series

หนังสืออบรมเรื่องโลกของจิตใจ

หนังสือเล่มนี้ไม่ใช่บทบรรยายที่นั่งเทียนเขียนขึ้นมาเฉยๆ แต่อ้างอิงจากประสบการณ์ตรง ที่ท่านได้รับจากการพบนักศึกษานับหมื่นคนทั่วโลก ท่านเดินทางไปทั่วทุกมุมโลก โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นประเทศที่มีอากาศร้อน หรือหนาว ร่ำรวย หรือว่ายากจน จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้หนังสือเล่มนี้จับใจผู้อ่าน หัวข้อต่างๆ ทั้งสิบหัวข้อในหนังสือเล่มนี้ ไม่ว่าจะเรื่องจิตใจ ความปรารถนา การยับยั้งชั่งใจ สติปัญญา การเปลี่ยนแปลง และอื่นๆ ต่างแสดงให้เห็นถึงความเจ็บปวด และความทุกข์ทรมานของบรรดาเยาวชนในแต่ละประเทศรวมทั้งยังแสดงให้เห็นอย่างแจ่มชัด ถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการเปิดใจพูดคุยกันของบรรดาเยาวชนเหล่านั้นเอาไว้อีกด้วย

บยอง กุก ชัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีใต้

แนะนำผู้เขียน

พาสเตอร์ อ็อก ซู พาร์ค เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอบรมโลกของจิตใจ ที่อุทิศตนในการส่งเสริมให้เยาวชนได้เป็นผู้นำของโลกอนาคต โดยการเดินทางไปบรรยายในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมามากกว่า 20 ปี คำบรรยายของท่าน ทำให้ผู้คนมากมายหลุดพ้นจากความมืดและความทุกข์ที่อยู่ในจิตใจ และยังมอบชีวิตที่มีความสุขและสดใสให้กับพวกเขาอีกด้วย

ชีวิตที่มีความสุขและพละกำลังใหม่ที่พาสเตอร์ อ็อก ซู พาร์ค กล่าวถึงในการบรรยายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จากการไหลเวียนจิตใจ ซึ่งเป็นเคล็ดลับที่ท่านค้นพบจากในพระคัมภีร์


หนังสือ เธอคือใครที่ลากฉันไป

“เธอคือใครที่ลากฉันไป” เป็นหนังสืออบรมเรื่องโลกของจิตใจ ที่ขึ้นชื่อเล่มหนึ่งที่พาสเตอร์ อ็อก ซู พาร์ค ใช้ในการบรรยายไปทั่วโลก เช่น ในปี 2009 การบรรยายที่ได้รับเชิญจากรัฐบาลจีน ในปี 2011 ได้รับเชิญจากรัฐบาลเคนยาเพื่อเป็นผู้บรรยายให้แก่กลุ่มผู้นำด้านเยาวชน ในปี 2014 เริ่มจัดงานอบรมเพื่อผู้นำการศึกษาในประเทศฟิลิปปินส์ ในเดือนเมษายน ปี 2016 ในลงนามความตกลงกับรัฐบาลเวียดนาม ด้านการอบรมเรื่องโลกของจิตใจ

นอกจากนี้ ยังได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการอบรมเรื่องโลกของจิตใจกับมหาวิทยาลัยในประเทศอินเดีย และประเทศอื่น ๆ มากกว่า 50 แห่ง และเมื่อไม่นานมานี้
ท่านยังมีโอกาสได้เข้าพบประธานาธิบดีและรัฐมนตรีของประเทศต่าง ๆ และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการอบรมเรื่องโลกของจิตใจ นำไปสู่การสนับสนุนและความร่วมมือด้านการศึกษาของเยาวชนที่มีประสิทธิผล ผู้นำในหลายประเทศจึงให้ความสนใจและชื่นชอบท่านเป็นอย่างมาก ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มในการอบรมเรื่องโลกของจิตใจเป็นคนแรกของโลก

โครงการอาสาสมัครต่างประเทศ Good News Corps ที่พาสเตอร์ อ็อก ซู พาร์ค เป็นผู้ก่อตั้ง ได้ส่งนักศึกษาไปยัง 89 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ปี 2002 ถึง 2017 เป็นจำนวน 6,091 คน นอกจากกิจกรรมอาสาทางด้านการศึกษา เช่น โรงเรียนสอนภาษาเกาหลี แคมป์ภาษาอังกฤษ คลาสเรียนเทควันโด คอมพิวเตอร์ และดนตรี แล้ว พวกเขายังได้ทำกิจกรรมอาสาด้านอื่น ๆ อีกมากมาย เช่น การอบรมเรื่องโลกของจิตใจ และงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยผ่านกิจกรรมมากมายที่พวกเขาทำด้วยสโลแกนว่า “ขายวัยใส ซื้อใจพวกเขา” ทำให้เยาวชนในประเทศต่าง ๆ และอาสาสมัครของเราได้เรียนรู้จิตใจที่เสียสละเพื่อคนอื่น ซึ่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในจิตใจต่อไป

World Camp ที่จัดขึ้นทุกปีที่เมืองพูซาน ในประเทศเกาหลีใต้ และในอีกกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เป็นแคมป์ที่จัดขึ้นเพื่อการแลกเปลี่ยนและการเปลี่ยนแปลงของเยาวชน นอกจากนี้ เพื่อแก้ปัญหาเยาวชนในปัจจุบัน จึงมีการจัด Forum รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากนานาชาติ และ Forum อธิการบดีมหาวิทยาลัย จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกขึ้นเป็นประจำทุกปี มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างรัฐบาลและมหาวิทยาลัยของแต่ละประเทศเพื่อหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาเยาวชน ทั้งยังร่วมกันพัฒนาการศึกษาทางด้านจิตใจอีกด้วย

ความฝันของพาสเตอร์ อ็อก ซู พาร์ค ก็คือการช่วยให้เยาวชนที่กำลังเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตได้หลับในความสุขและตื่นพร้อมกับความหวัง และเพื่อให้ความฝันนี้เป็นจริง หนึ่งในสิ่งที่ท่านทำก็คือการเขียนหนังสือเพื่อดูแลโลกของจิตใจ

หนังสือ ห้างสรรพสินค้าจิตใจ

หลังจากที่หนังสือเธอคือใครที่ลากฉันไปเล่มแรก ถูกตีพิมพ์ในปี 2011 ในปี 2016 หนังสือเล่มที่สอง “ห้างสรรพสินค้าจิตใจ” ก็ถูกตีพิมพ์ออกไปตามประเทศต่าง ๆ เช่น อเมริกา จีน อินเดีย ญี่ปุ่น เคนยา ไทย กัมพูชา และประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย โดยมีการใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบการสอนเรื่องโลกของจิตใจอีกด้วย โดยเฉพาะในประเทศสวาซิแลนด์ หนังสือเล่มนี้ได้รับเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่สำคัญของโครงการพัฒนาวิสัยทัศน์ของชาติ

หนังสือ เราที่ไม่ใช่เราที่อยู่ในเรา

“เราที่ไม่ใช่เราที่อยู่ในเรา” คือหนังสือเล่มที่สามของหนังสือซีรีส์จิตใจ ที่ช่วยวิเคราะห์ให้ผู้คนในปัจจุบันที่กำลังใช้ชีวิตไปโดยที่เชื่อว่า ความคิดที่เกิดขึ้นในจิตใจตนเป็นของตัวเองนั้นได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของความคิด และบอกถึงสาเหตุที่ทำให้จิตใจของเราถูกความทุกข์ลากไปและหนังสือซีรีส์จิตใจเหล่านี้ของพาสเตอร์ อ็อก ซู พาร์ค จะเป็นหนังสือสื่อการเรียนการสอนที่ทำให้เยาวชนมากมายทั่วโลกได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้


สั่งซื้อหนังสือแบบออนไลน์

back