แนะนำมูลนิธิ

IYF (International Youth Fellowship) หรือ มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ เป็นองค์กรเยาวชนที่ไม่มุ่งหวังผลกำไร ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2544 ที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยบุคคลจากหลายสาขาอาชีพที่ต้องการอุทิศตนเองเพื่อสังคมและแก้ไขปัญหา เยาวชนทั่วโลกบนพื้นฐานของความเป็นคริสเตียนด้วยรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น ค่ายภาษาอังกฤษ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ ค่ายเยาวชนนานาชาติ (World Camp) โดยเยาวชนจากทั่วทุกมุมโลกได้มารวมตัวกันเพื่อทำกิจกรรมของเยาวชน ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก การฟังการบรรยายจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์การแสดงแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่สอนให้รู้จักจิตใจของตนเองและการเรียนรู้ที่จะเสีย สละเพื่อผู้อื่น ทำให้เยาวชนทั่วโลกได้รับโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตและกลายเป็นบุคคลที่ ยิ่งใหญ่ในสังคมของโลกต่อไป

back