เปิดรับสมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนนานาชาติ 2017 IYF WORLD CAMP THAILAND

เปิดรับสมัครแล้ว! ให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษาได้เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ที่ไม่สามารถหาได้ที่ไหน แคมป์ที่รวบรวมทั้งสาระ ความรู้ ความสุข และรอยยิ้ม กับค่ายเยาวชนนานาชาติ 2017 IYF WORLD CAMP THAILAND

ขอเชิญเข้าร่วมงาน World Education Leaders Forum

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน World Education Leaders Forum โดยเชิญ Mr. Ki Sung Kim ผู้บรรยายหลักจากสถาบัน IMEI มาบรรยายเรื่องโลกของจิตใจแก่บุคลากรด้านการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 17.30 – 21.00 น.

back