World Culture Festival เทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติ

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ประจำประเทศไทย ได้จัดตั้งโครงการอาสาสมัคร Good News Corps (GNC) และส่งอาสาสมัครไปต่างประเทศกว่า 44 ประเทศทั่วโลก เพื่อทำกิจกรรมอาสาต่างๆ เช่น กิจกรรมพัฒนาชุมชม การสอนหนังสือเด็ก และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนไทยได้เปิดโลกทัศน์สากล ส่งเสริมความเป็นผู้นำ เรียนรู้การก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง และมีจิตใจในการใช้ชีวิตเสียสละเพื่อผู้อื่น

ในระยะเวลา 13 ปีที่ผ่านมา IYF ได้ส่งอาสาสมัครต่างประเทศราว 1,000 คน เหล่าอาสาสมัครได้รับการเปลี่ยนแปลงและจิตใจใหม่จากการใช้ชีวิตในฐานะอาสาสมัคร ดังนั้นพวกเขาจึงรวมตัวกันจัดงาน World Culture Festival ในครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องราวต่าง ๆ รวมถึงถ่ายทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรมไปยังเยาวชนไทยโดยทั่วกัน

การแสดงเต้นวัฒนธรรมนานาชาติ

กิจกรรมที่นำเสนอเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมประจำชาติจากทั่วทุกมุมโลก ผ่านการเต้นของเหล่าอาสาสมัคร GNC ที่ครั้งหนึ่งเคยใช้ชีวิตกับคนท้องถิ่นในต่างแดน พวกเขาได้นำความสุข และจิตใจที่ได้รับมาผสมผสานจนกลายเป็นการแสดง ที่จะทำให้ผู้ชมรู้สึกประทับใจ และมีความสุขไปพร้อมกัน

นิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติ

เหล่าอาสาสมัคร ที่เคยไปใช้ชีวิตกับคนท้องถิ่นในแต่ละประเทศ พวกเขามีโอกาสเรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริง จึงมานำเสนอแก่ผู้ชมในรูปแบบนิทรรศการที่มีทั้งอาหารนานาชาติ การทดลองแต่งกายชุดประจำชาติ การแสดงผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของประเทศต่าง ๆ การเข้าชมบูธและพูดคุยแลกเปลี่ยนกับคนต่างชาติ เกมการละเล่นท้องถิ่น และการถ่ายทอดประสบการณ์และวัฒนธรรมต่างแดนจากเหล่าอาสาสมัคร GNC

ละครจากชีวิตจริงของอาสาสมัคร

การยกเรื่องราวชีวิตจริงของอาสาสมัครมานำเสนอในรูปแบบของละครเวที ที่บอกเล่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เริ่มต้นด้วยความสิ้นหวังกลายเป็นความหวังและความสุข เช่น ชีวิตวัยเรียนของนักศึกษาที่จมอยู่กับการติดเกม ติดแอลกอฮอล์ หรือมีภาวะซึมเศร้า รวมถึงการใช้ชีวิตอย่างไม่มีเป้าหมาย หลังจากพบกับโครงการอาสาสมัคร จึงได้เรียนรู้การเสียสละตนเองเพื่อผู้อื่น และสามารถมอบความหวังให้กับผู้คนที่เผชิญความยากลำบากทั้งด้านจิตใจในแต่ละมุมโลกได้

เรื่องเล่าจากดวงดาว

เรื่องเล่าชีวิตอาสาสมัครในต่างแดนที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง ผ่านประสบการณ์หลากหลายรูปแบบ ที่ต้องเผชิญกับความท้าทายต่าง ๆ รวมทั้งความแตกต่างทางวัฒนธรรม ซึ่งหล่อหลอมจิตใจของพวกเขาให้เข้มแข็ง ประสบการณ์เรื่องราวของเหล่าอาสาสมัครสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน ส่งเสริมเยาวชนให้มีจิตใจที่จะใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่น และก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง เพื่อเตรียมพร้อมการเป็นผู้ใหญ่ และผู้นำในอนาคต

Mind Education

หลักสูตรการพัฒนาจิตใจจากเกาหลีใต้ ที่มุ่งการพัฒนาจิตใจ ค้นพบตัวตน เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในจิตใจ ปลูกความหวังและสร้างวิสัยทัศน์การใช้ชีวิตที่ถูกต้องให้กับเยาวชน

back