World Culture Festival

2018 World Culture Festival
by Good News Corps (GNC)

———————————————–

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship)

 

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ประจำประเทศไทย ได้จัดตั้งโครงการอาสาสมัคร Good News Corps (GNC) และส่งอาสาสมัครไปต่างประเทศกว่า 44 ประเทศทั่วโลก เพื่อทำกิจกรรมอาสาต่างๆ เช่น กิจกรรมพัฒนาชุมชม การสอนหนังสือเด็ก และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ให้เยาวชนไทยได้เปิดโลกทัศน์สากล ส่งเสริมความเป็นผู้นำ เรียนรู้การก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง และมีจิตใจในการใช้ชีวิตเสียสละเพื่อผู้อื่น

ในระยะเวลา 12 ปีที่ผ่านมา IYF ได้ส่งอาสาสมัครต่างประเทศราว 1,000 คน เหล่าอาสาสมัครได้รับการเปลี่ยนแปลง และจิตใจใหม่จากการใช้ชีวิตในฐานะอาสาสมัคร ดังนั้นพวกเขาจึงรวมตัวกันจัดงาน World Culture Festival ในครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องราวต่าง ๆ รวมถึงถ่ายทอดความหลากหลายทางวัฒนธรรมไปยังเยาวชนไทยโดยทั่วกัน

 

2018 World Culture Festival

วันที่ 29 กันยายน 2561

เปิดการแสดงสองรอบ เวลา 13.00 น. และ 15.30 น.

สถานที่ : ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

 

กิจกรรมภายในงาน

  • การแสดงเต้นรำวัฒนธรรมนานาชาติ
  • นิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติ
  • ละครจากชีวิตจริงของอาสาสมัคร
  • เรื่องเล่าจากดวงดาว

 

การแสดงเต้นรำวัฒนธรรมนานาชาติ

กิจกรรมแบ่งปันเรื่องราวทางวัฒนธรรมผ่านการเต้นรำจากเหล่าอาสาสมัคร ที่ได้เรียนรู้จากการใช้ชีวิตกับคนท้องถิ่นในต่างแดน พวกเขานำเอาความสุขที่ได้รับมาผสมผสานกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นจนออกมาเป็นการแสดงให้ผู้ชมได้รับชมอย่างสนุกสนานและเพลินเพลิน

 

 

นิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติ

นิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติจัดขึ้นโดยอาสาสมัครในโครงการ Good News Corps ที่ได้ไปเป็นอาสาสมัคร และใช้ชีวิตเหมือนคนท้องถิ่นในแต่ละประเทศ ทำให้ได้เรียนรู้และได้รับประสบการณ์จากผู้คนท้องถิ่น และมานำเสนอแก่ผู้ชมในรูปแบบนิทรรศการ

 

ละครจากชีวิตจริงของอาสาสมัคร

การยกเรื่องราวชีวิตจริงของอาสาสมัครที่เคยเข้าร่วมโครงการ มานำเสนอในรูปแบบของละครเวทีที่บอกเล่าการเปลี่ยนแปลงของชีวิตที่เริ่มต้นด้วยความสิ้นหวังเปลี่ยนเป็นความหวังและพบกับความสุข ไม่ว่าจะเป็นการบอกเล่าประสบการณ์จากชีวิตวัยเรียนในมหาวิทยาลัยที่จมอยู่กับการติดเกมส์ ติดแอลกอฮอล์ หรือมีภาวะซึมเศร้า ใช้ชีวิตมาอย่างที่ไร้ทิศทาง หลังจากพบกับโครงการอาสาสมัคร Good News Corps จึงได้เรียนรู้จักการใช้ชีวิตเสียสละเพื่อผู้อื่น และเปลี่ยนเป็นคนที่สามารถหยิบยื่นความสุขและความหวังให้กับผู้อื่นได้

 

เรื่องเล่าจากดวงดาว

เรื่องเล่าจากประสบการณ์จริงของชีวิตอาสาสมัครในต่างแดน ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ผ่านการเผชิญความยากลำบาก และก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง รวมถึงการใช้ชีวิตเสียสละเพื่อผู้อื่น

back