Mind Education คืออะไร

หลักสูตร Mind Education หรือ “หลักสูตรการศึกษาเรื่องโลกของจิตใจ” เริ่มต้นขึ้นจากการที่ ดร.อ็อก ซู พาร์ค ผู้ก่อตั้ง มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship : IYF) มีประสบการณ์การพัฒนาเยาวชนมากว่า 60 ปี เดินทางบรรยายมาแล้วในมากกว่า 90 ประเทศทั่วโลก อีกทั้งยังเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้นำและเข้าพบผู้นำประเทศมาแล้วมากมาย ด้วยประสบการณ์ด้านการศึกษาจากการปฏบัติจริงที่ยาวนาน ทำให้หลักสูตร Mind Education ถูกนำไปปรับใช้กับโรงเรียน มหาวิทยาลัย เรือนจำ สถานบำบัดผู้ติดยาเสพติด สถานพินิจ และภาคส่วนธุรกิจที่ต้องการเปลี่ยนแปลงจิตใจของคนในองค์กรทั่วโลก

ทั้งนี้ หลักการของดร.อ็อก ซู พาร์ค จะไม่ได้สอนนักเรียนหรือนักศึกษา ให้หยุดเล่นเกม หรือเลิกเสพยา แต่ ดร.อ็อก ซู พาร์ค จะสร้างจิตใจที่แข็งแรงให้กับพวกเขาผ่านทางการให้ความสุข และสร้างจิตใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความขอบคุณ จนเยาวชนที่มีปัญหาสามารถก้าวข้ามความต้องการที่ผิดของตนเองได้ เช่น ต้องการเล่นเกม หรือความต้องการใช้ยาเสพติด

หลักสูตร Mind Education ของ IYF จึงตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเปลี่ยนแปลงได้จริง มีโครงสร้างเนื้อหาที่มาจากพื้นฐานจิตใจของมนุษย์ ให้ผลลัพธ์ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งมาจากจิตใจ เพื่อป้องกันและรักษาอาการป่วยทางจิตในเด็กและเยาวชนด้วย

ผู้บรรยาย Mind Lecture คือใคร
พาสเตอร์อ็อก ซู พาร์ค เป็นผู้ริเริ่มการศึกษาเรื่องโลกของจิตใจ (Mind Education) และเป็นที่รู้จักในฐานะ “ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแก้ไขปัญหาเยาวชน” ซึ่งเป็นสมญานามที่เหล่าเยาวชนผู้ได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านทางพาสเตอร์ อ็อก ซู พาร์ค มอบให้ท่าน เมื่อท่านได้พบปะ บรรยาย และให้คำปรึกษาแก่เยาวชนกว่า 50 ล้านคนทั่วโลก ตลอด 20 ปี ที่ผ่านมา และได้รับรางวัล “Africa Leadership Award” ในการให้การศึกษาเรื่องโลกแห่งจิตใจแก่เยาวชนในแอฟริกา

ถ้าถามกับท่านว่าอาชีพอะไรมีความสุขที่สุดในโลก ท่านตอบอย่างไม่ลังเลว่า พาสเตอร์ เพราะท่านได้พบเส้นทางจิตใจของคน คือได้พบโลกแห่งจิตใจจากพระคัมภีร์และบอกได้ว่า พระคัมภีร์เป็นเหมือนหนังสือที่เฉลยโจทย์ของชีวิต เพราะได้บันทึกปัญหาและทางแก้ไขทุกอย่างอยู่ในหนังสือเล่มนี้

ในปี ค.ศ. 1995 แอนดี้ นักเรียนชาวเกาหลี-อเมริกันที่ติดยาเสพติดและใช้ชีวิตอย่างสิ้นหวัง ได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านพาสเตอร์อ็อก ซู พาร์ค ด้วยสติปัญญาที่มาจากพระคัมภีร์ และกลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เกิดงานอบรมเยาวชนจากเกาหลีและอเมริกาขึ้น ต่อมานับตั้งแต่ปี ค.ศ. 2001 จนถึงปัจจุบัน ท่านได้เดินทางไปยังประเทศต่าง ๆ ในแต่ละปีราว 40 ประเทศ เพื่อจัดค่าย World Camp สำหรับนักเรียนนักศึกษาในนามของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF)

Mind Lecture ทั่วโลก
ล่าสุด IYF มีสาขากว่า 94 ประเทศทั่วโลกและได้รับมอบหมายจากรัฐบาลและสถานศึกษาจากหลายประเทศ อาทิ เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินเดีย และเคนยา เป็นต้น ให้บรรยายและสอนเรื่องโลกแห่งจิตใจแก่อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา นอกจากนี้ IYF ได้รับเชิญให้บรรยาย Mind Lecture ในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2007 จนถึงปัจจุบัน

back