มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ประเทศไทยได้จัดงาน 2017 IYF WORLD CAMP THAILAND ขึ้นเมื่อวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยทาง IYF ใช้เวลากว่า 7 เดือนเดินทางไปประชาสัมพันธ์ที่มหาวิทยาลัยต่างๆ กว่า 150 แห่ง เพื่อเชิญชวนนักศึกษาทั่วประเทศไทยมาเข้าร่วมแคมป์แห่งความสุขด้วยกัน โดยแคมป์ครั้งนี้มีนักศึกษาไทยจำนวนกว่า 3,000 คน และนักศึกษาต่างชาติกว่า 500 คน เข้าร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน

หอประชุมเจ้าพระยาสุรวงษ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค) สถานที่จัดแคมป์

ภาพถ่ายมุมกว้างของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

พิธีเปิดงาน 2017 IYF WORLD CAMP THAILAND

ในช่วงพิธีเปิดเริ่มต้นด้วยการแสดงแห่งความสุขและรอยยิ้มจากทีมเต้น The Righteous Stars ,การเต้นวัฒนธรรมอินเดีย (Tattad), การแสดงรำพัด จากนักเรียนโรงเรียน Ulsan Lincoln House ประเทศเกาหลีใต้ และฟังดนตรีจากนักร้องรับเชิญวง Rio Montana

การแสดงเต้นจากทีม The Righteous Stars ซึ่งเป็นอาสาสมัครในโครงการ Good News Corps ของ IYF

การแสดงเต้นวัฒนธรรมอินเดีย ชุดการแสดง “Tattad”

“รำพัด” การแสดงเต้นวัฒนธรรมของประเทศเกาหลี

ชุดการแสดงรำพัด มีความอ่อนช้อย สวยงาม สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ชมอย่างมาก

ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณนภา เศรษฐการ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานขึ้นกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ขึ้นกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และอาจารย์ ฮักเชิล คิม ที่ปรึกษาอาวุโส มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศไทยได้ขึ้นกล่าวจุดมุ่งหมายในการจัดแคมป์ 2017 IYF World Camp Thailand อย่างเป็นทางการด้วย

คุณนภา เศรษฐการ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมแคมป์

ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นตัวแทนขึ้นกล่าวต้อนรับและขอบคุณผู้เข้าร่วมแคมป์

“ขอขอบคุณทาง IYF ที่เลือกสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในการจัดงานครั้งนี้ โดยเรามีความหวังว่าในอนาคต นักศึกษาจะสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ภายในแคมป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเรียนรู้โลกของจิตใจไปพัฒนาตัวเองได้” ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกล่าว.

ภายในงาน ได้มีการแสดงดนตรีคลาสสิกและการขับร้องเพลงประสานเสียงจาก โรงเรียนดนตรีกราเชียส ประเทศเกาหลีใต้ (Gracias Music School) ซึ่งหนึ่งในเพลงที่ขับร้องนั้นคือเพลง ‘ในหลวงของแผ่นดิน’ ซึ่งทางโรงเรียนดนตรีกราเชียสได้เตรียมฝึกซ้อมมาเป็นพิเศษเพื่อแคมป์ครั้งนี้โดยเฉพาะ สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก

การแสดงขับร้องจากนักเรียน โรงเรียนดนตรีกราเชียส ประเทศเกาหลีใต้

การแสดงขับร้องจากนักเรียน โรงเรียนดนตรีกราเชียส ประเทศเกาหลีใต้ สร้างความประทับใจให้กับผู้รับชมอย่างมาก

พาสเตอร์อ๊อก ซู พาร์ค ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ กล่าวว่า “ปัจจุบันนี้มีเยาวชนมากมายที่ไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหน ปัญหาอย่างแรก คือ ไม่รู้จักการยับยั้งชั่งใจ ทำตามใจตัวเองมากเกินไป ไม่สามารถหยุดตัวเองได้ อย่างที่สอง คือ เยาวชนเริ่มไม่รู้จักคิดไตร่ตรอง เมื่อเปรียบเทียบกับสมัยก่อนตอนที่ยากลำบากจะทำให้คิดอะไรเยอะ แต่พอมีฐานะกินดีอยู่ดีก็จะเริ่มคิดน้อยลง ปัญหาที่สาม คือ ไม่ค่อยมีความสัมพันธ์กับผู้อื่น มักจะคิดเอง เข้าใจเอง ทำเองคนเดียว ไม่สามารถเข้าใจคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งพ่อแม่ได้ เลยทำให้เขาเหมือนอยู่ตัวคนเดียว ผมเป็นอาจารย์ของศาสนาคริสต์ซึ่งได้เรียนรู้จิตใจและการแก้ไขปัญหาจิตใจของคนผ่านการอ่านพระคัมภีร์ไบเบิล จึงร่วมมือกับรัฐบาลและองค์กรที่ทำงานเพื่อเยาวชนกว่าร้อยประเทศทั่วโลก  ทำหน้าที่เข้าไปคอยจูงนำให้กับเยาวชนมากมาย จนเยาวชนได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น คนที่ได้เรียนรู้หลักสูตรโลกของจิตใจกับคนไม่เคยได้เรียนรู้จะแตกต่างกันมากครับ ผมคิดว่ารัฐบาลของทุกประเทศควรจะทำงานที่ให้เยาวชนได้มีโอกาสสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เรียนรู้ที่จะคิดมากขึ้น โดยเฉพาะเรื่องการยับยั้งใจ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ผมจึงเน้นการสอนเรื่องนี้ แคมป์ในครั้งนี้ผมรู้สึกว่านักศึกษาไทยเป็นเด็กดีมากครับ ตั้งใจฟังบรรยาย ผมมั่นใจมาก ว่าเมื่อผ่านไปสักยี่สิบปี เยาวชนของไอวายเอฟ จะเป็นผู้นำโลกนี้ได้ แล้วเมื่อเข้ามาสู่ไอวายเอฟประเทศนั้นจะเปลี่ยนกลายเป็นประเทศที่ดีขึ้น”

พาสเตอร์ อ็อก ซู พาร์ค ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ผู้บรรยายหลักในแคมป์ครั้งนี้

ผู้เข้าร่วมจากประเทศอินเดีย รับฟังการบรรยายอย่างตั้งใจ

ภาพบรรยากาศการบรรยายเรื่องโลกของจิตใจ โดยพาสเตอร์อ๊อก ซู พาร์ค

ผู้เข้าร่วมกว่า 3,500 คน

กิจกรรมสันทนาการด้านจิตใจ (Mind Recreation)

หัวใจหลักของการจัดแคมป์ครั้งนี้ คือการให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้ความแตกต่างด้านวัฒนธรรม ความแตกต่างด้านความคิด และรู้จักเรื่องโลกของจิตใจ ตลอดโปรแกรมทั้ง 3 วัน ทุกกิจกรรมจะแฝงข้อคิดต่างๆไว้ด้วย เช่น เรียนรู้จักใจของผู้อื่นและความสามัคคีผ่านทาง “กิจกรรมสันทนาการด้านจิตใจ” (Mind Recreation) ซึ่งไม่น่าเชื่อว่าผ่านทางกิจกรรม Mind Recreation จะทำให้นักศึกษาสามารถสนิทสนมกันและรู้จักอีกฝ่ายได้อย่างรวดเร็วเรียกได้ว่า ทั้งสนุกทั้งมีสาระอีกด้วย

น้องๆ จากหลากหลายมหาวิทยาลัยร่วมทำกิจกรรมด้วยกันอย่างสนุกสนาน

แม้ว่านักศึกษาเหล่านี้จะมาจากต่างที่กัน แต่ก็ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนจิตใจกัน ทำให้เกิดเป็นมิตรภาพใหม่ๆ ได้ผ่านทางแคมป์ครั้งนี้

“ก่อนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการด้านจิตใจ ปิงเองคิดว่าจะต้องเป็นเกมที่ยากแน่ๆ แต่พอลองเล่นจริงๆ ก็ไม่ยากแบบที่คิด เป็นเกมที่ต้องเชื่อใจในเพื่อนร่วมทีม เพราะคนที่เล่นหลักจะต้องปิดตาตัวเองแล้วเดินไปข้างหน้าตามเส้นทางที่เพื่อนร่วมทีมบอก ทำให้ได้ฝึกคิดเยอะขึ้นและได้รู้จักเพื่อนใหม่ผ่านทางเกมด้วยค่ะ” น้องปิง กลุ่ม Challenge 37

Academy

ในทุกๆ วันนักศึกษาได้มีโอกาสทำกิจกรรมเสริมทักษะในชั่วโมง Academy มีทั้งอะคาเดมีทำอาหาร กาแฟ และเบเกอร์รี่ เทควันโด มวยไทย แต่งหน้า ศิลปะ เป็นต้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งหน่วยของภาครัฐและเอกชนในการร่วมจัดทำกิจกรรมดังกล่าว

Academy ทำสบู่ สอนตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบและวิธีการทำอย่างละเอียด พร้อมกับให้น้องๆ ทำสบู่โดยมีพี่ๆ ช่วยดูแลทุกขั้นตอน น้องๆ ที่เข้าร่วม Academy นี้เลยได้สบู่ฝีมือตัวเองกลับบ้านไปด้วย

Academy ทำสมุดโน๊ต ออกแบบลวดลายสมุดโน๊ตของตนเองได้ตามต้องการ ทำเสร็จก็พกสมุดโน๊ตกลับบ้านได้เลย

Academy เทควันโด มีคุณครูสอนจากอาสาสมัครชาวเกาหลี ซึ่งมีชื่อเสียงด้านเทควันโดมาสอนให้เองเลย

Academy คัพเค้ก สำหรับคนที่รักการทำขนม อะคาเดมี่นี้ได้เรียนทุกเคล็ดลับการทำและน้องๆ ได้ตกแต่งคัพเค้กของตัวเองด้วย 

Academy มวยไทย สอนจากพี่ๆ นักมวย บอกเลยงานนี้มีหนาว

Culture Festival

ในวันที่สองของ 2017 IYF World Camp Thailand ได้มีการจัดเทศกาลวัฒนธรรม (Culture Festival) นักศึกษามีโอกาสชิมอาหาร ชมการละเล่น และฟังเรื่องราวของประเทศต่างๆ จากรุ่นพี่ที่เคยไปเป็นอาสาสมัครต่างประเทศด้วย

บูธวัฒนธรรมเกาหลี อาสาสมัครของ IYF ที่เคยไปเป็นอาสาสมัครที่ประเทศเกาหลีใต้กำลังอธิบายถึงวัฒนธรรมเกาหลีให้แก่น้องๆ ผู้เข้าร่วมงาน

บูธวัฒนธรรมเกาหลี ก็ต้องมีไก่ทอดเกาหลีสุดฮิตให้ได้ทานกัน

ทายซิ! ใครเอ่ย?

บูธวัฒนธรรมจีน แดงสดใสมาแต่ไกล

ไม่ต้องนั่งเครื่องไปไกล เราก็มาถึงแอฟริกาได้

Hello, Ukraine.

พี่ๆ อาสาสมัครที่เคยไปเป็นอาสาสมัครกับ IYF ที่ USA กำลังเล่าประสบการณ์การเป็นอาสาสมัครที่อเมริกาให้น้องๆ ได้ฟัง

การประชุมผู้นำทางการศึกษา (World Education Leader Forum)

การจัด World Camp ครั้งนี้ไม่ได้มีการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาเท่านั้น แต่ยังมีการประชุมผู้นำทางการศึกษา (World Education Leader Forum) ด้วย โดยได้เชิญผู้นำทางการศึกษาจากสถาบันต่างๆ ทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น ประเทศอินเดีย ประเทศแทนซาเนีย เป็นต้น มาร่วมหารือกันเพื่อแก้ไขปัญหาเยาวชนในยุคปัจจุบัน

การประชุมผู้นำทางการศึกษาได้รับเกียรติจากอธิการบดีและผู้นำทางการศึกษาจากหลายๆ ประเทศเข้าร่วม

ในงานนี้มีการเซ็น MOU ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยประเทศอินเดียและ IYF

ภาพบรรยากาศในงานการประชุมผู้นำทางการศึกษา (World Education Leader Forum)

การเข้าร่วมแคมป์ในครั้งนี้แม้ว่าผู้เข้าร่วมจะมาจาก 9 ประเทศ แต่ทุกคนกลับมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์หลักของ IYF ที่ให้นักศึกษาได้มีจิตใจที่ท้าทาย เปลี่ยนแปลง และรวมกันเป็นหนึ่ง จึงนับว่า IYF ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำเพื่อเยาวชนอย่างแท้จริง