Healing Mind

Healing Mind คืออะไร?

เป็นโครงการสำหรับคนทั่วไปที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับ “เรื่องของจิตใจ” ผ่านทางกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ทั้งการฟังบรรยาย กิจกรรมสันทนาการ และการยกตัวอย่างเรื่องราวจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล เพื่อทำเข้าความเข้าใจสาเหตุและแนวทางการแก้ไขของปัญหาต่างๆในชีวิต เช่น

 • เป็นโรคซึมเศร้า
 • ท้อกับการเรียน
 • เครียดจากการทำงาน
 • มีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวและการเข้าสังคม
 • ติดเกม ติดยาเสพติด ฯลฯ

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก Healing mind

 • แก้ปัญหาทางด้านจิตใจ ภาวะเครียด กังวล ซึมเศร้า สิ้นหวัง หมดไฟ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน
 • สร้างภูมิคุ้มกันจิตใจให้แข็งแรง สร้าง Mindset ที่ดีในการดำรงชีวิตให้มีความสุข
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อรับมุมมองใหม่ๆ

กิจกรรมหลักของ Healing Mind

 • Mind Lecture เจาะลึกสาเหตุของปัญหาความสัมพันธ์
 • Mindset Academy แนวทางการแก้ไขเชิงปฏิบัติที่เห็นผลจริง
 • Mind Sharing ฟังประสบการณ์จากผู้ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยตรง
 • Mind Talk รับคำปรึกษาส่วนตัวเพื่อไขข้อสงสัยในปัญหาต่างๆ

เรื่องราวชีวิตจริงจากผู้เข้าร่วม Healing Mind

Placebo และ Nocebo effect พลังของความคิด

หลายคนคงไม่รู้ว่าความคิดมีผลกับเรามากขนาดไหน วันนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับ “Placebo และ Nocebo effect

เราอาจเรียกสิ่งนี้ให้เข้าใจง่ายขึ้นว่า “Mind-Body effect” นั่นเพราะ Placebo effect คือการคิดหรือคาดหวังในสิ่งที่ส่งผลดีต่อร่างกาย แต่ในทางกลับกัน Nocebo effect คือการคิดหรือคาดหวังในสิ่งที่ส่งผลร้ายต่อร่างกาย

ทฤษฎีนี้ทำให้รู้ว่าความคิดมีพลังมากกว่าที่เราเข้าใจ แต่หลายคนอาจยังตั้งคำถามว่า “ความคิดนั้นมีพลังมากพอที่จะทำร้ายเราได้จริงไหม?”
ในปี ค.ศ. 2014 มีการเผยแพร่การทดลองของ Fabrizio Benedetti ศาสตราจารย์วิชาสรีรวิทยาและประสาทจากโรงเรียนแพทย์ของ University of Turin กับนักเรียนแพทย์และพยาบาลจำนวน 121 คน ที่พานักเรียนไปยังเทือกเขาแอลป์ของประเทศอิตาลี เขาบอกกับนักเรียนจำนวน 1 ใน 4 ของกลุ่มการทดลองว่า “อากาศที่เบาบางบนยอดเขา อาจทำให้พวกเธอปวดไมเกรน” ผลลัพธ์คือกลุ่มนักเรียนที่ได้ยินเรื่องนี้มีอาการปวดหัวรุนแรงและมีปริมาณของเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดหัวในปริมาณที่สูงกว่านักเรียนในกลุ่มทดลองคนอื่น ๆ อย่างมีนัยะสำคัญ

นี่เป็นเพียงหนึ่งการทดลอง Fabrizio Benedetti เท่านั้น เพราะยังมีการทดลองอีกมากมายที่ชี้ให้เห็นว่า Placebo และ Nocebo effect ส่งผลต่อร่างกายเรามากกว่าที่เราคิด ผลลัพธ์นี้อาจกำลังส่งสัญญาณเตือนพวกเราอยู่เนือง ๆ ว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะหันมาดูแลและเรียนรู้เกี่ยวกับ “จิตใจ” ของตัวเรา

อ้างอิง: Nocebo and placebo modulation of hypobaric hypoxia headache involves the cyclooxygenase-prostaglandins pathway - PubMed (nih.gov)1, The contagious thought that could kill you - BBC Future2

สอบถามเพิ่มเติม

📱 063-343-1891, 082-954-2109
🌐 Facebook : https://www.facebook.com/healingmindTH/
LINE : https://lin.ee/lA1KDl2

back