Healing Mind

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 นี้
พาตัวเองและคนที่คุณรัก
มาพบกับจิตใจ

Healing Mind ครั้งที่ 3 ณ IYF CENTER รังสิต พหลโยธิน 111
เผยเคล็ดลับที่ช่วยคุณและคนรอบข้างออกจากโรคซึมเศร้า ปัญหาความสัมพันธ์และอาการเสพติดต่างๆ
จัดโดยมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ

Healing Mind คืออะไร
เป็นโครงการสำหรับคนทั่วไปที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจ เพื่อทำเข้าความเข้าใจสาเหตุของปัญหาต่างๆในชีวิต อาทิ โรคซึมเศร้า การเรียน การทำงาน ความสัมพันธ์ในครอบครัว การเข้าสังคม รวมไปถึงอาการติดเกม ติดยาเสพติด ฯลฯ พร้อมค้นพบทางออกผ่านกิจกรรมอย่างเป็นระบบ การฟังบรรยายและการยกตัวอย่างเรื่องราวจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล

กิจกรรมใน Healing Mind

Mind story รับชมการแสดงเพื่อสะท้อนจิตใจผ่านละครชีวิตจริง
Mind Talk แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ
Mindset Academy ทำกิจกรรมสันทนาการเกี่ยวกับโลกของจิตใจ
Mind lecture รับฟังบรรยายถึงสาเหตุและการทางออกของทุกปัญหา

ตารางกิจกรรม

วันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2563 นี้
พาตัวเองและคนที่คุณรักมาพบกับจิตใจใหม่ได้ที่ IYF Center รังสิต พหลโยธิน 111
ไม่มีค่าใช้จ่าย (รวมที่พักและอาหาร)

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 02-101-1367, 094-415-9166
🌐 https://www.facebook.com/healingmindTH/

back