Healing Mind

Healing Mind คืออะไร
เป็นโครงการสำหรับคนทั่วไปที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจ เพื่อทำเข้าความเข้าใจสาเหตุของปัญหาต่างๆในชีวิต อาทิ โรคซึมเศร้า การเรียน การทำงาน ความสัมพันธ์ในครอบครัว การเข้าสังคม รวมไปถึงอาการติดเกม ติดยาเสพติด ฯลฯ พร้อมค้นพบทางออกผ่านกิจกรรมอย่างเป็นระบบ การฟังบรรยายและการยกตัวอย่างเรื่องราวจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล

Mind Story รับชมการแสดงเพื่อสะท้อนจิตใจผ่านละครชีวิตจริง

เรื่องราวชีวิตจริงจากผู้เข้าร่วม Healing Mind

ลงทะเบียนเข้าร่วม Healing Mind ได้ที่นี่
สอบถามเพิ่มเติม
📱 02-101-1367, 099-239-5492
🌐 Facebook: https://www.facebook.com/healingmindTH/
LINE: https://lin.ee/lA1KDl2

back