Healing Mind

Healing Mind คืออะไร?

เป็นโครงการสำหรับคนทั่วไปที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับ “เรื่องของจิตใจ” ผ่านทางกิจกรรมอย่างเป็นระบบ ทั้งการฟังบรรยาย กิจกรรมสันทนาการ และการยกตัวอย่างเรื่องราวจากพระคัมภีร์ไบเบิ้ล เพื่อทำเข้าความเข้าใจสาเหตุและแนวทางการแก้ไขของปัญหาต่างๆในชีวิต เช่น

 • เป็นโรคซึมเศร้า
 • ท้อกับการเรียน
 • เครียดจากการทำงาน
 • มีปัญหาความสัมพันธ์ในครอบครัวและการเข้าสังคม
 • ติดเกม ติดยาเสพติด ฯลฯ

ประโยชน์ที่จะได้รับจาก Healing mind

 • แก้ปัญหาทางด้านจิตใจ ภาวะเครียด กังวล ซึมเศร้า สิ้นหวัง หมดไฟ ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวัน
 • สร้างภูมิคุ้มกันจิตใจให้แข็งแรง สร้าง Mindset ที่ดีในการดำรงชีวิตให้มีความสุข
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อรับมุมมองใหม่ๆ

กิจกรรมหลักของ Healing Mind

 • Mind Lecture เจาะลึกสาเหตุของปัญหาความสัมพันธ์
 • Mindset Academy แนวทางการแก้ไขเชิงปฏิบัติที่เห็นผลจริง
 • Mind Sharing ฟังประสบการณ์จากผู้ได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยตรง
 • Mind Talk รับคำปรึกษาส่วนตัวเพื่อไขข้อสงสัยในปัญหาต่างๆ

เรื่องราวชีวิตจริงจากผู้เข้าร่วม Healing Mind

งานวิจัย Harvard ที่นานที่สุดในโลกถึง 75 ปี เพื่อค้นหาว่า ‘ความสุข’ ของมนุษย์ คืออะไร ?

Harvard Study of Adult Development การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาของผู้ใหญ่จากมหาวิทยาลัย Harvard ที่ใช้ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้าทั้งสิ้น 75 ปีเต็ม เปลี่ยนผ่านผู้ควบคุมงานวิจัยมาถึง 4 รุ่น

ทุก ๆ 2 ปี ทีมวิจัยจะให้ทั้ง 724 คนมาทำแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิต ทั้งด้านหน้าที่การงาน ด้านสังคม ด้านชีวิตส่วนตัว รวมไปถึงการขอสัมภาษณ์ภายในบ้านเพื่อพูดคุยกับบุคคลในครอบครัวด้วย และทุกๆ 5 ปี พวกเขาก็จะได้รับการตรวจสุขภาพด้วย

จนกระทั่งตลอดระยะเวลาที่ทำการติดตามศึกษาชีวิตของวัยรุ่นทั้ง 724 คนนี้ ทีมวิจัยให้เห็นการเติบโตของพวกเขาในแต่ละปี มีหน้าที่การงานทำ สามารถไต่ระดับจากการสร้างเนื้อสร้างตัวจนมีหน้ามีตาในสังคม แต่ก็มีอีกจำนวนไม่น้อยที่ประสบกับความล้มเหลว จมดิ่งลึกลงไปในห้วงแห่งความผิดหวังถึงขั้นติดเหล้าเมายาก็มี

จนกระทั่งมาถึงปัจจุบัน จากจำนวน 724 คน เหลือชีวิตรอดอยู่เพียงแค่ 60 คน ซึ่งแต่ละคนก็มีอายุไม่ต่ำกว่า 90 ปีแล้ว และจากการเรียนรู้ชีวิตของบุคคลเหล่านี้ทำให้ทีมวิจัยได้เรียนรู้ว่า ความร่ำรวย มีหน้ามีตาในสังคม หรือ การทำงานอย่างหนักนั้นไม่ใช่คำตอบของชีวิตที่มีความสุข

ซึ่งคำตอบที่แท้จริงของชีวิตที่มีความสุขก็คือ ‘ความสัมพันธ์ที่ดี’ นั่นเอง จากความเชื่อแรกเริ่มในช่วงวัยรุ่นที่ว่า ชื่อเสียงและเงินทอง จะทำให้มีชีวิตที่ดีและมีความสุข

แต่จากการศึกษามาตลอดระยะเวลา 75 ปี กลับพบว่า บุคคลที่ให้ความสำคัญกับ ‘ความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้คนรอบข้าง’ นั้นจะเป็นผู้ที่พบกับความสุขที่แท้จริง

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

 

Healing Mind ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน ‘Healing Mind Workshop’ งานสำหรับการศึกษาเรื่องการสื่อจิตใจเพื่อความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง ที่โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพ รัชดา วันที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 9.00 – 12.00 น

ในงานจะเผยเคล็ดลับการปรับความสัมพันธ์รอบตัว ผ่านการฟัง Mind Lecture เพื่อเจาะลึกสาเหตุของปัญหาความสัมพันธ์ จาก ดร. (กิตติมศักดิ์) ฮีจิน พาร์ค ผู้เชี่ยวชาญด้านการบรรยาย Mind Education ให้กับสถาบันเยาวชนทั้งในและต่างประเทศกว่า 30 ประเทศ เผยเคล็ดลับการแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ด้วยเทคนิค 3.3.3 จากประเทศเกาหลีใต้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะได้เข้าสู่แนวทางการแก้ไขเชิงปฏิบัติที่เห็นผลจริง ผ่านกิจกรรม Mindset Academy และรับฟังประสบการณ์จากผู้ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง ในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสามารถรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใจแบบส่วนตัว (Private Consult) เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตและเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ตนเองและคนรอบข้างอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

Workshop นี้เเตกต่างอย่างไร

 • บรรยายและนำ workshop โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านจิตใจจากประเทศเกาหลีใต้
 • เผยเทคนิคการแก้ปัญหาความสัมพันธ์ 3.3.3 ที่ได้รับการตอบรับที่ดีมากๆจากผู้เข้าร่วมจริง
 • เนื้อหาใช้ได้จริง มีหลักการปฎิบัติที่ชัดเจน และ เห็นผลลัพท์ที่ชัดเจน
 • มีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาส่วนตัว

สอบถามเพิ่มเติม

📱 02-101-1367, 099-239-5492
🌐 Facebook : https://www.facebook.com/healingmindTH/
LINE : https://lin.ee/lA1KDl2

back