Education Leaders Forum สร้างพื้นฐานจิตใจ เปลี่ยนประเทศ 

IYF จัดงาน Education Leaders Forum เพื่อแนะนำหลักสูตร Mind Education หรือหลักสูตรการศึกษาเรื่องโลกของจิตใจจากสาธารณรัฐเกาหลี ให้กับบุคลากรด้านการศึกษาทั่วประเทศไทย และนำไปปรับใช้กับเด็กนักเรียน นักศึกษาในสังกัดที่ดูแล

น.ส.นันทาวดี วรวสุวัส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

น.ส.นันทาวดี วรวสุวัส ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพจิต

ตัวอย่างผู้ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากการศึกษา Mind Education
น.ส.พลอยชมพู ทับทิม อายุ 18 ปี นักเรียนโรงเรียนลินคอล์น

โดยน.ส.พลอยชมพู ทับทิม อายุ 18 ปี นักเรียนโรงเรียนลินคอล์น กล่าวว่า ที่ผ่านมาหนูใช้ชีวิตติดเพื่อน ติดแฟน สูบบุหรี่ และกินน้ำกระท่อม ใช้ชีวิตแบบไม่คิดถึงอนาคต ขนาดพ่อติดคุก หนูกลับรู้สึกดีใจ เพราะคิดว่าจะได้ใช้ชีวิตอิสระ และคิดว่าตัวเองจะมีความสุข ที่ไม่ต้องมีคนมาก้าวก่ายกับชีวิต เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้ย้ายไปอยู่จ.เชียงราย และคิดว่าตัวเองเก่ง ที่อยู่คนเดียวได้โดยไม่ต้องมีผู้ปกครอง เลือกทำงานกับเว็บพนัน เพื่อหาเงินมาซื้อของที่ตัวเองอยากได้ และเริ่มเสพยาอย่างหนัก เพราะไม่มีใครคอยควบคุม จนต้องเข้ารับการบำบัด ซึ่งรู้สึกว่าไม่ชอบเพราะไม่สามารถใช้ชีวิตตามใจตัวเองได้ และไม่เคยคิดถึงอนาคตของตัวเองเลย

น.ส.พลอยชมพู กล่าวว่า วันหนึ่งได้รู้จักกับโรงเรียนลินคอล์น ที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศ และสอนเรื่องโลกของจิตใจ เมื่อมาที่โรงเรียนก็มีคุณครูมาก้าวก่ายชีวิต และไม่ได้ทำตามใจตัวเอง จนทะเลาะกับครู และเพื่อน ทำให้หนูไม่มีความสุข และจมอยู่กับความคิดของตัวเอง แต่ผ่านการเรียนรู้เรื่องของจิตใจ และการมีตติ้งพูดคุยเรื่องจิตใจ ทำให้มีโอกาสที่พูดจิตใจของตัวเองออกไป เริ่มเปิดจิตใจของตัวเองทีละนิด และทิ้งความคิดของตัวเองเพื่อเข้าไปพูดคุย และขอความช่วยเหลือจากเพื่อน จนได้เห็นว่าคนรอบข้างต่างพยายามช่วยเหลือหนูให้หลุดพ้นจากตัวเอง และความคิดอยากฆ่าตัวตาย สุดท้ายได้ทำให้เห็นว่า ความคิดของหนูนั้นผิดทั้งหมด และรับฟังจิตใจของคนอื่นได้ จากเด็กที่ไม่มีความหวังแบบหนู ได้กลายเป็นคนที่มีความฝันอยากเข้าเรียนที่ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นล่ามแปลภาษา

น.ส.พลอยชมพู ทับทิม อายุ 18 ปี นักเรียนโรงเรียนลินคอล์น

Mind Lecture
สำหรับกิจกรรมที่สำคัญที่สุดคือ การบรรยายหลักสูตร Mind Education (Mind Lecture) การเอาชนะใจที่อยากเสพยา และอยากเล่นเกม จะต้องเรียนรู้เรื่องการคิดไตร่ตรอง หากเยาวชนทั่วโลกได้เรียนรู้เรื่องโลกของจิตใจ และมีจิตใจที่คิดได้ลึกซึ้งมากขึ้นและส่งผลที่ดีกับอนาคตของเยาวชนอย่างมาก

School Lab ห้องเรียนจำลอง
ภายในงานยังมีกิจกรรมห้องเรียนจำลอง ที่จำลองการเรียนรู้ ซึ่งเป็นบทเรียนหนึ่งในหลักสูตร Mind Education ในหัวข้อ “การเรียน” โดยเป็นกิจกรรมที่ไม่ได้สอนผู้เรียนให้มีเกรดเฉลี่ยที่สูงขึ้น หรือเรียนเก่งขึ้น แต่เป็นกิจกรรมที่จะทำให้ผู้เรียนได้ “เรียนรู้” ว่า เมื่อตอนที่เผชิญกับปัญหา หรือความยากลำบาก จิตใจแบบไหนที่จะสามารถเอาชนะได้

Partnership การทำความร่วมมือ
เป็นช่วงแนะนำกิจกรรมที่ทำร่วมกันระหว่างสถานศึกษาในประเทศไทยและโรงเรียน Lincoln Middle & High School สาธารณรัฐเกาหลี รวมถึงหารือเพื่อนำหลักสูตร Mind Education ไปประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาตามความเหมาะสม เพื่อพัฒนาเยาวชนและระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน เพราะเราเชื่อว่า เมื่อจิตใจเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยนอย่างแน่นอน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาระหว่างกับโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมและการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาระหว่างกับTommorrow International Institute ประเทศฟิลิปปินส์

 

 

back