IMG_0371

ภาพบรรยากาศงาน GNC Membership Training ตั้งแต่รุ่นที่ 1-8 

จัดตั้งโครงการมาเป็นปีที่ 9 แล้วสำหรับโครงการอาสาสมัครต่างประเทศ Good News Corps ในประเทศไทย นับตั้งแต่ปี 2007 ที่พาสเตอร์คิม ซองฮุน ได้เข้ามาร่วมจัดกิจกรรม Global Camp และมีนักศึกษามากมายเข้าร่วมจนกลายเป็นโครงการ GNC ในประเทศไทย โดยเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมรียูเนี่ยนเพื่อให้นักศึกษาในโครงการกลับมาพูดคุย พบปะ และร่วมกันทำกิจกรรมการแสดงต่างๆ มากมาย จะมีความสุขและสนุกขนาดไหนไปพบภาพบรรยากาศกันได้เลย

IMG_0366
IMG_0224
IMG_0258
IMG_0298
IMG_0346
IMG_0350
IMG_9859


IMG_0412
IMG_9816

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในความอบอุ่นกับเรา

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่

https://www.facebook.com/iyfthailand