Featured

[GNMV] คณะแพทย์ไทย เทกายใจเข้าร่วมแพทย์อาสาที่แอฟริกา

การเข้าร่วมเป็นแพทย์อาสาในแอฟริกาครั้งนี้ให้ความประทับใจ และปลื้มใจที่ได้ช่วยรักษาผู้คนมากมายที่รอคอยโอกาสที่ยากเข้าถึง

back