Uncategorized

โครงการแพทย์อาสากู๊ดนิวส์ ประจำปี 2562

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแพทย์อาสากู๊ดนิวส์ ที่ทวีปแอฟริกา ประจำปี 2561 สามารถสมัครเข้าร่วมได้แล้วตั้งแต่ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

2015 IYF World Culture Camp Thailand in Bangkok แคมป์ที่มีความสุขที่สุดในโลกครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายนที่ผ่านมา มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศไทย ได้จัดงาน 2015 IYF World Culture Camp Thailand in Bangkok ซึ่งถือเป็นแคมป์ครั้งที่ 4 ในปี 2015 นี้ในประเทศไทย

back