มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ จับมือ กรมราชทัณฑ์ จัดตั้งโครงการ ก้าวต่อไปของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ พร้อมจัดตั้งศูนย์การศึกษาโลกแห่งจิตใจ

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ จับมือกรมราชทัณฑ์ จัดตั้งโครงการ ก้าวต่อไปของผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ

back