เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ และโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ นักเรียนประมาณ 600 คน ได้เข้าร่วมงาน “Clink” ซึ่งมาจากคำว่า Career แปลว่า อาชีพ และ Link แปลว่า เชื่อมโยง จัดขึ้นเพื่อสร้างฝัน ให้น้องๆ ได้เชื่อมต่อความถนัดและค้นพบอาชีพที่เหมาะกับตัวเอง จัดโดยทีมงานนักศึกษาเกาหลี จำนวน 27 คนของมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ(IYF) ประจำประเทศเกาหลีใต้  ซึ่งงานนี้ได้ต่อยอดจากการประชุมฟอรั่มรัฐมนตรีด้านเยาวชนและอธิการบดีของมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก หรือ ‘Leader Conference’ ในค่าย World Camp ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา โดยในที่ประชุมเล็งเห็นถึงปัญหาใหญ่ของเยาวชนทั่วโลกที่ไม่รู้ว่าตัวเองเหมาะกับอาชีพอะไร แม้เรียนได้ดีแต่เมื่อเข้าสู่การทำงานกลับรู้สึกว่าไม่ใช่อาชีพที่ตัวเองรัก จนส่งผลให้เยาวชนบางกลุ่มมองเพียงแค่ ‘เงิน’ เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิต ไม่มีความฝัน ไม่มีเป้าหมาย และสิ้นหวัง บางคนไปถึงขั้นเลือกอาชีพที่ผิดกฎหมายเพียงเพราะอยากสุขสบายง่ายๆ เท่านั้น

โดยกิจกรรมเริ่มจากให้นักเรียนชาวไทยทำแบบสำรวจ “บุคลิกภาพ RIASEC” ที่ใช้รากฐานแบบทดสอบมาจาก ดร.จอห์น ฮอลแลนด์ (John Holland) นักจิตวิทยาสหรัฐอเมริกา เพื่อแบ่งกลุ่มตามลักษณะนิสัย 6 กลุ่ม คือ 1. “E” Enterprising กลุ่มคนกล้าคิดกล้าทำ   2. “A”Artist กลุ่มคนรักการจินตนาการ การแสดงออก และรักอิสระ 3. “R”Realistic กลุ่มคนจริงจัง มองในความเป็นจริง 4. “S”Social กลุ่มคนชอบเข้าสังคม การทำงานเกี่ยวกับทางด้านสังคม 5. “I”Investigation กลุ่มคนที่ชอบเรื่องของการค้นหา สืบสวนสอบสวน และ 6. “C”Conventional กลุ่มที่มีความเป็นระบบ ระเบียบ และค่อนข้างหัวโบราณ

ในช่วงที่ทำกิจกรรมเพื่อค้นหาตัวเอง ทุกคนต่างตื่นเต้นที่จะได้รู้ว่าตัวเองเป็นคนบุคลิกประเภทไหน เป็นเหมือนการจุดประกายความหวังแก่นักเรียนเหล่านี้ก่อนเตรียมตัวสอบเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย และการทำงานในอนาคต ทั้งนักเรียนที่เข้าร่วม และทีมงาน Clink ต่างดีใจเป็นอย่างมากเมื่อได้ช่วยกันสำรวจบุคลิกภาพของกันและกันและค้นพบความชอบของแต่ละคน นอกจากได้ทำแบบสำรวจความพอใจในอาชีพ RIASEC แล้วยังได้เล่นเกมส์ของแต่ละฐานที่เชื่อมโยงไปสู่สายงานอาชีพนั้นๆ ด้วย

และต่อด้วยการบรรยาย เรื่อง ‘การแลกเปลี่ยน’ โดย คุณ Shin Johan “มนุษย์ที่มีร่างกาย และจิตใจ แต่คนส่วนมากให้ความสำคัญกับส่วนที่มองเห็นได้คือร่างกายแต่จะไม่ค่อยใส่ใจเรื่องของจิตใจเท่าไร หลายคนมักจะชอบมองตัวเองว่าฉันไม่สามารถที่จะทำสิ่งนั้นได้สิ่งนี้ได้ ฉันอ่อนแอ ทำให้คนคนนี้ มีจิตใจที่โดดเดี่ยว ฉะนั้นการรับความหวัง และความคิดด้านบวกจากคนรอบข้าง จึงเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามีความสุขได้และก้าวไปได้ จึงไม่อยากให้เยาวชนไทยจมอยู่แต่ความคิดของตัวเอง อยากให้ลองออกไปถามคนรอบข้างหรือปรึกษาคนรอบข้างบ้างดูบ้าง นี่คือการแลกเปลี่ยนที่ถูกต้องและจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลง”

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ กล่าวว่า “เด็กนักเรียนนักศึกษาที่เรียนอยู่ต่างต้องได้เจอกับขีดจำกัดของการเรียน หรือแม้กระทั่งวัยทำงานจะต้องมีสิ่งที่ขัดข้องใจ กิจกรรมนี้ได้บอกวิธีที่จะเอาชนะสิ่งเหล่านี้ รวมถึงสอนเรื่องบุคลิกภาพด้วย เป็นกิจกรรมที่ดีมาก”

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (เสื้อสูทสีขาว)

แม้ว่านักเรียนชาวไทยจะยังสื่อสารด้านภาษากับทีมงานต่างชาติได้ไม่เก่ง แต่ด้วยใจที่กล้าแสดงออก และอยากเรียนรู้จากทีมงาน Clink ทำให้บรรยากาศในการทำกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและเต็มไปด้วยรอยยิ้ม หลายคนได้พบอาชีพและ ความฝันที่เข้ากับตัวเอง การได้จับมือร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาของไทยและทีมงานเกาหลีครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่มีค่ากับเยาวชนไทยมาก ไม่เพียงได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์แต่ยังได้รับความฝันและการค้นพบตัวเอง เป็นกิจกรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่สร้างสีสันในห้องเรียน เพราะหาได้น้อยที่นักเรียนไทยจะมีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกับชาวต่างชาติอย่างใกล้ชิดแบบนี้ ซึ่งทีมงานClink ยังได้วางแผนเปิดโอกาสขยายโครงการนี้ไปยังประเทศอื่นๆ ต่อไปเพื่อให้ความหวังกับเยาวชนทั่วโลก ด้วยวิสัยทัศน์ My Small Ideas Change The World อีกด้วย