IYF จับมือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดอบรม Mind Education ให้กับผู้นำด้านการศึกษา 4 จังหวัดของไทย

IYF จับมือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดงานอบรมการศึกษาโลกของจิตใจ Mind Education ให้กับกลุ่มผู้อำนวยการโรงเรียน คุณครู และนักวิชาการทางด้านการศึกษา จำนวน 100 คน จาก 4 จังหวัดของไทย

หนังสือหนึ่งเล่มที่เปลี่ยนชีวิต “ยืนบนท้องทุ่งแห่งจิตใจ” หนังสือซีรีส์จิตใจ เล่มที่ 4 เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว

งานเปิดตัวหนังสือซีรีส์จิตใจ เล่มที่ 4 “ยืนบนท้องทุ่งแห่งจิตใจ” ฉบับภาษาไทย โดยผู้เขียน พาสเตอร์อ็อกซู พาร์ค

2019 World Education Leaders Forum ประชุมผู้นำทางการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเยาวชน

2019 World Education Leaders Forum ภายในงาน 2019 IYF World Camp Thailand ณ อาคารชาญชัย อเคเดียม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมเสวนาผู้นำทางการศึกษาจำนวน 32 ท่าน ที่เข้าร่วมหารือแก้ไขปัญหาเยาวชนร่วมกัน

2019 IYF World Camp Thailand เปิดประสบการณ์สุดยิ่งใหญ่ ให้เยาวชนไทยสัมผัสวัฒนธรรมระดับโลก ฝึกจิตใจสู่ผู้นำในอนาคต

เยาวชนไทยและต่างชาติกว่า 4,000 คน ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ พร้อมเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น

IYF ร่วมสัมมนาโครงการวิจัยเรื่องการสร้างตัวแบบระบบติดตามผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร. กิตติมศักดิ์ ฮักเชิล คิม ร่วมกับ พาสเตอร์ชองฮัก ยัง (Pastor CheongHak Yang)จากประเทศเกาหลี ได้เข้าร่วมเสวนาในงานสัมมนาโครงการวิจัยเรื่องการสร้างตัวแบบระบบติดตามผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ

back