2018 World Culture Festival เทศกาลวัฒนธรรมนานาชาติ ส่งความสุขท้ายปี 2018

อาสาสมัครไทยจำนวน 300 คน ที่เคยประจำอยู่ในกว่า 44 ประเทศทั่วโลกกับโครงการ IYF Good News Corps ร่วมใจกันกลับมาจัดงาน 2018 World Culture Festival ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง วันที่ 29 ธันวาคม 2561

back