โครงการแพทย์อาสากู๊ดนิวส์ ประเทศไทย ประจำปี 2562

ขอเชิญแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และบุคคลที่สนใจ
ร่วมกิจกรรม “ค่ายจิตอาสาด้านสาธารณสุขและพัฒนาชุมชน”
ณ จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 27–29 กันยายน 2562

​■ ระยะเวลารับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กันยายน 2562   

■ คุณสมบัติผู้เข้าร่วม (สาขาที่เปิดรับ)  
แพทย์ แพทย์เฉพาะทาง ทันตแพทย์  แพทย์แผนไทย 
เภสัชกร  พยาบาล  ผู้ช่วยพยาบาล นักสาธารณสุข
นักศึกษาแพทย์/สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ และอาสาสมัครทั่วไป ​​​

​■ พื้นที่และระยะเวลาโครงการ
จังหวัดราชบุรี : วันศุกร์ที่ 27 ถึงวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562

■ ค่าใช้จ่าย  
1,000 บาท / ท่าน (รวมค่าที่พัก อาหาร และการเดินทาง)

■ กิจกรรมหลัก
– ออกหน่วยแพทย์อาสา ตรวจและรักษาโรคให้แก่ผู้อาศัยในพื้นที่
– ให้ความรู้ด้านสุขอนามัย และส่งเสริมการมีสุขภาวะทางจิตที่ดี
– เข้าร่วมฟังบรรยาย Mind Education

■ เอกสารการสมัคร  
บุคลากรทางการแพทย์
– สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
นักศึกษาและอาสาสมัครทั่วไป  
– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ        

■ ขั้นตอนการสมัคร
1. กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสาร (รูปแบบไฟล์ PDF) ในแบบฟอร์ม
2. ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วม ผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบัญชี : ขวัญพนิต หาธรรม
เลขที่บัญชี : 431 023 5307
3. ส่งสลิป/หลักฐานการโอนเงิน ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
Email : [email protected]
หรือแอด Line GNW Thailand พิมพ์ว่า @860wdpjo
*พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อ

■ สิ่งของที่ต้องเตรียม
– ยารักษาโรคประจำตัว (ถ้ามี)
– สมุด ปากกา
– ชุดนอนส่วนตัว เช่น ถุงนอน ผ้าห่ม หมอน
– เสื้อกันหนาว (สำหรับอากาศเย็นช่วงกลางคืน)
– ของใช้ส่วนตัวกันแดดกันลม เช่น หมวก ปลอกแขน
– โลชั่นหรือยากันยุง
– รองเท้าแตะ
– รองเท้าผ้าใบหรือสะดวกในการเดินทางและปฏิบัติงาน
**ท่านที่เป็นมุสลิม หรือแพ้อาหารชนิดใด  โปรดระบุประเภทอาหารในแบบฟอร์มการสมัคร  

■ กำหนดการเดินทาง
หมายเหตุ กำหนดการและจุดนัดพบ จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง

■ ติดต่อสอบถาม     
ผู้ประสานงานโครงการแพทย์อาสากู๊ดนิวส์ ประเทศไทย
คุณขวัญพนิต 09-9239-5492 หรือ [email protected]
คุณสลีลา 08-0939-5655 หรือ [email protected]

■ รายละเอียดเพิ่มเติม
www.facebook.com/GMVTHAILAND