ข่าวสาร

ภาพบรรยากาศ 2017 Japanese Culture Camp

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF) ประจำประเทศญี่ปุ่น ได้มีการจัดตั้งโครงการ JSC (Japanese Student Culture) ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาญี่ปุ่นได้พัฒนาจิตใจของตนเอง และเรียนรู้ที่จะเสียสละเพื่อผู้อื่นผ่านทางการเป็นอาสาสมัครสอนภาษา และวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาต่างชาติ

ขอเชิญเข้าร่วมงาน World Education Leaders Forum

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน World Education Leaders Forum โดยเชิญ Mr. Ki Sung Kim ผู้บรรยายหลักจากสถาบัน IMEI มาบรรยายเรื่องโลกของจิตใจแก่บุคลากรด้านการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 17.30 – 21.00 น.

back