ข่าวสาร

IYF เข้าร่วมประชุมวิชาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก 2562

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จับมือภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ ระดับภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิก เนื่องในวันสังคมสงเคราะห์โลก 2562

[WCTH2019] เรียนรู้จิตใจของ “จิตอาสา” ที่แท้จริงกับงานค่ายที่มีความสุขที่สุดในโลก

อีกหนึ่งสิ่งที่ทำให้เกิดความสำเร็จ ทำให้งานต่างๆ ผ่านพ้นไปด้วยดี คือ เหล่าอาสาสมัครที่เข้ามาร่วมการดำเนินงานในแคมป์ครั้งนี้

Mind Speech Contest นักเรียนจังหวัดตากคว้ารางวัลอันดับ 1

ภายในงาน 2019 IYF World Camp Thailand ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันสุดท้าย (27 มี.ค.62) ได้มีการจัดการประกวดสุนทรพจน์ Mind Speech Contest เพื่อให้เหล่านักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมงาน ได้มีโอกาสฝึกฝนการเปิดใจ และแบ่งปันประสบการณ์

back