ข่าวสาร

2018 IYF World Camp in Chiang Mai แคมป์แห่งความสุขที่แม่โจ้

เมื่อวันที่ 22-23 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship : IYF) ได้จัดงาน “2018 IYF World Camp in Chiang Mai “ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

back