ข่าวสาร

IYF จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตใจนักศึกษา “Mind Training” ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ฯ

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ นำโดยพาสเตอร์ พาร์ค อ็อก ซู จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพจิตใจให้กับนักศึกษา “Mind Training” ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฏร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

back