ประกาศ!! รายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าร่วม 2013 IYF World Camp Thailand และตรวจสอบรายชื่อ

เพื่อการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมแคมป์ ผู้เข้าร่วมแคมป์โปรดอ่านเงื่อนไขดังต่อไปนี้

นักศึกษาไทยมีโอกาสได้ขึ้นปกนิตยสารของประเทศเกาหลีใต้ !!!

น้อง “บลู” นักศึกษาจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาสาสมัครแลกเปลี่ยน โครงการ Good News Corps รุ่นที่ 6 ไปประเทศเกาหลีใต้ ได้มีโอกาสขึ้นปกนิตยสาร Tomorrow

Merry Christmas @IYF Thailand 24 Dec 2012

ประมวลภาพความประทับใจกับงาน Christmas Day ที่จัด ณ คริสตจักรข่าวประเสริฐ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา

back