เมื่อวันที่ 19-21 มีนาคมที่ผ่านมา มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศไทย ได้จัดงาน Workshop ครั้งที่ 3 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาโครงการอาสาสมัครต่างประเทศ Good News Corps ณ ธาริดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก และได้รับความสนใจจากน้องๆ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เข้างาน Workshop 3 จำนวนถึง 220 คนเลยทีเดียว

ภายในงานได้รับเกียรติจากพาสเตอร์ Seo Jae Hyo จากมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศมาเลเซีย มาร่วมบรรยายเรื่องราวโลกแห่งจิตใจให้กับนักศึกษาผ่านทางพระคัมภีร์ ในช่วง Mind Training ซึ่งน้องๆ ก็ให้ความสนใจและเรียนรู้เรื่องของการเปิดใจเป็นอย่างมาก

พาสเตอร์ Seo Jae Hyo จากมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศมาเลเซีย

น้องขวัญหล้า หนึ่งในผู้ร่วมโครงการอาสาสมัครต่างประเทศ Good News Corps รุ่นที่ 7 ได้กล่าวว่า “รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้เจอกับโครงการนี้ โดยก่อนที่จะมาเจอกับ IYF ตัวเองเป็นคนที่ปิดจิตใจมาตลอด มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงมากๆ จนไม่เคยมองเห็นจิตใจของผู้อื่น ตัวเองจึงไม่เคยได้รับความสุขเลย พอมารู้จักกับที่นี่ ได้เรียนรู้เรื่องการแบ่งปัน เรียนรู้เรื่องของการเปิดใจ ทำให้จิตใจของตัวเองค่อยๆ ได้เปิดขึ้นและสามารถเข้าไปสู่จิตใจของคนอื่นด้วยรอยยิ้มได้ และตอนนี้ก็อยากไปเป็นอาสาสมัครเพื่อที่จะแบ่งปันจิตใจที่ตนเองมีความสุขนี้ให้กับคนอื่นๆ ด้วย”

น้องขวัญหล้า หนึ่งในผู้ร่วมโครงการอาสาสมัครต่างประเทศ Good News Corps รุ่นที่ 7

นอกจากนี้น้องๆ นักศึกษายังได้ฝึกฝนตนเองและร่วมแลกเปลี่ยนจิตใจกับเพื่อนๆ ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Academy, การชมการแสดงของอาสาสมัครรุ่นพี่,การประชุมกลุ่ม,การเรียนภาษา

และหลังจากน้องๆ ได้ผ่านการเข้าร่วม Workshop 3 แล้ว ได้ทยอยเข้าร่วมเก็บตัวพร้อมเดินทางสู่ต่างประเทศที่พวกเขาจะได้ไปส่องประกายของดวงดาวที่นั่น มาร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเขาได้เป็นส่วนหนึ่งของแสงสว่างที่จะไปส่องจิตใจให้กับคนอื่นๆ ต่อไปกันนะคะ