ประมวลภาพบรรยากาศงาน Pre-Workshop มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผ่านไปแล้วอย่างอบอุ่น สำหรับงาน Pre-Workshop เปิดรับอาสาสมัครโครงการ Good News Corps 2012 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เมื่อวันที่ 11 กันยายน ที่ผ่านมา

back