เปิดรับอาสาสมัครต่างประเทศแล้วที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.)

สำหรับน้องๆคนไหนที่อยู่ภาคใต้ ตอนนี้ทางทีมงาน IYF ได้เดินทางมารับสมัครน้องๆถึงที่ มอ.กันเลยทีเดียว

back