เมื่อวันที่ 29 มกราคมที่ผ่านมา พาสเตอร์พาร์ค อ็อก ซู ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศเกาหลี และพาสเตอร์ คิม ฮัก เชิล ที่ปรึกษาอาวุโส มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติประจำประเทศไทย ได้เดินทางเข้าพบ รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมจับมือเซ็นสัญญา MOU เพื่อส่งเสริมและผลักดันการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ของนักศึกษาไทยและนักศึกษาเกาหลีร่วมกันในอนาคต

ความร่วมมือกันในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างมาก โดยทางคณะศึกษาศาสตร์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมงาน 2013 IYF World Camp Thailand ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 ม.ค. – 1 ก.พ. 56 ที่ผ่านมา

และการทำสัญญา MOU ในครั้งนี้ ทาง รศ.ดร.สุรชัย จิวเจริญสกุล ได้กล่าวว่า ถือเป็นอันดีที่ทางนักศึกษาไทยจะได้มีโอกาสเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ พร้อมทั้งโอกาสพัฒนาทางด้านความคิด ภาษา และจิตใจเพื่อใช้ชีวิตในอนาคต และมีความหวังว่าจะมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างไทย-เกาหลี เพื่อการเรียนรู้ต่อไปอีกด้วย

ทางด้าน พาสเตอร์พาร์ค อ็อก ซู ได้กล่าวเสริมอีกว่า จะเป็นเรื่องที่ดีมาก หากเกิดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยให้นักศึกษาไทยได้เข้าร่วมกิจกรรม 2 สัปดาห์ในเกาหลี และนักศึกษาเกาหลีก็ได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมที่ประเทศไทย 2 สัปดาห์เช่นกัน และหวังว่าผ่านทางโปรแกรมนี้นักศึกษาจะได้รับจิตใจใหม่ๆ และเปิดโลกกว้างมากขึ้น


ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการบรรเลงบทเพลง จากวงประสานเสียงกราเชียส (Gracias Choir) และการบรรยาย Mind Training จาก พาสเตอร์พาร์ค อ็อก ซู ให้กับคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่เข้าร่วมงาน MOU กว่า 70 คนในครั้งนี้ด้วย

[130201] 태국IYF, MOU 체결 및 대학가 활동 from goodnews mission on Vimeo.