ข่าวสาร

IYF ร่วมเปิดชมรม International Culture Club กิจกรรมสำหรับบริษัท Citibank สาขาประจำประเทศไทย

เมื่อเวลา 12.00 – 14.00 น. วันที่ 28 ก.ย. ที่ ห้อง 1602-1602 ชั้น 16 อาคารอินเตอร์เชนจ์ บริษัท Citibank สาขาประจำประเทศไทย ได้จัดงาน CitiClub Fair Day 2018 ซึ่งเป็นกิจกรรมแนะนำชมรม ให้กับพนักงานภายในบริษัทได้เลือกเป็นช่วงนันทนาการระหว่างปี

2018 IYF World Camp in Chiang Mai แคมป์แห่งความสุขที่แม่โจ้

เมื่อวันที่ 22-23 ก.ย. 2561 ที่ผ่านมา มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship : IYF) ได้จัดงาน “2018 IYF World Camp in Chiang Mai “ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

back