ข่าวสาร

IYF ร่วมสัมมนาโครงการวิจัยเรื่องการสร้างตัวแบบระบบติดตามผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร. กิตติมศักดิ์ ฮักเชิล คิม ร่วมกับ พาสเตอร์ชองฮัก ยัง (Pastor CheongHak Yang)จากประเทศเกาหลี ได้เข้าร่วมเสวนาในงานสัมมนาโครงการวิจัยเรื่องการสร้างตัวแบบระบบติดตามผู้ต้องขังภายหลังพ้นโทษ

IYF จับมือ กรมกิจการเด็กฯ ร่วมเปิดโลกทัศน์ ส่งเสริมความฝันของเยาวชน ในงาน 2019 IYF Pre-World Camp

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติหรือ IYF ประจำประเทศไทย ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรม “2019 IYF Pre-World Camp” ณ อาคารหอประชุม 100 ปี เมืองธัญบุรี เทศบาลนครรังสิต

ดร. กิตติมศักดิ์ ฮักเชิล คิม เข้าพบอธิบดีกรมราชทัณฑ์ หารือประเด็นการทำงานร่วมกันในศูนย์การศึกษาโลกของจิตใจสำหรับผู้พ้นโทษ

ดร. กิตติมศักดิ์ ฮักเชิล คิม เข้าพบอธิบดีกรมราชทัณฑ์ หารือประเด็นการทำงานร่วมกันในศูนย์การศึกษาโลกของจิตใจสำหรับผู้พ้นโทษ

งานเปิดตัวหนังสือซีรีส์จิตใจ เล่มที่ 3 “เราที่ไม่ใช่เรา ที่อยู่ในเรา”

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 พาสเตอร์อ็อก ซู พาร์ค ผู้เขียนหนังสือ “เราที่ไม่ใช่เรา ที่อยู่ในเรา” ได้จัดงานเปิดตัวหนังสือ ณ ศูนย์ประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต

back