ข่าวสาร

ขอเชิญเข้าร่วมงาน World Education Leaders Forum

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงาน World Education Leaders Forum โดยเชิญ Mr. Ki Sung Kim ผู้บรรยายหลักจากสถาบัน IMEI มาบรรยายเรื่องโลกของจิตใจแก่บุคลากรด้านการศึกษาในประเทศไทย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 เวลา 17.30 – 21.00 น.

แคมป์แห่งความสุข 2016 IYF World Camp at Rajabhat Maha sarakham University

การเชื่อมต่อความสุขที่แท้จริง การที่ได้มีโอกาสเปิดจิตใจและแบ่งปันปัญหากับบุคคลรอบข้าง การไหลเวียนจิตใจนั้น จะสร้างความสุขที่แท้จริงให้กับทุกคนได้

back