2015 IYF World Culture Camp Thailand in Bangkok แคมป์ที่มีความสุขที่สุดในโลกครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายนที่ผ่านมา มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศไทย ได้จัดงาน 2015 IYF World Culture Camp Thailand in Bangkok ซึ่งถือเป็นแคมป์ครั้งที่ 4 ในปี 2015 นี้ในประเทศไทย

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม 2015 World Culture Camp on Tour in Songkla มุ่งสู่ความเป็นอาเซียน

2015 IYF World Culture Camp on Tour in Songkla ณ หอประชุม ปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมืองสงขลา ทางภาคใต้ของประเทศไทย

back