พบกับงาน Healing Mind ที่จะช่วยแก้ไขจิตใจที่ถูกล็อกไว้ให้มี ‘ความสุข’ ได้ไม่ว่าสถานการณ์แบบไหน

เพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต้องเริ่มต้นจากใจ💗 และใจที่เปลี่ยนแปลงพาคุณไปพบความสุข มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship) หรือ IYF ประจำประเทศไทย จึงขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมงาน “Healing Mind” งานอบรมเรื่องจิตใจ ในหัวข้อ “การเยียวยาแก้ไขจิตใจ” เพื่อพัฒนาและแก้ไขจิตใจ พร้อมแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาด้านจิตใจจากหลากหลายมุมมอง โดยเริ่มจากการสร้างภูมิคุ้มกันจิตใจให้แข็งแรงผ่านทางหลักสูตร Mind Education และโปรแกรมชื่อว่า Mindset Academy ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับปัญหาสังคมในปัจจุบัน อาทิ โรคซึมเศร้า 😭  ความรัก 😍  ครอบครัว  👨‍👨‍👧‍👦 การเข้าสังคม 👭🏼 และบาดแผลในจิตใจ 😰  มีการบรรยายที่สำคัญคือ เรื่องโลกของจิตใจ ที่เข้าถึงผู้คนมาแล้วทั่วโลก จากผู้บรรยายทั้งจากในประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ทั้งนี้ ผู้ร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและผลักดันเป้าหมายขององค์กรด้วยการเริ่มต้นที่จิตใจ อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

วันที่ : 26-27 กันยายน 2563
สถานที่ : IYF รังสิต พหลโยธิน 111
ค่าใช้จ่าย : 700 บาท
ลิ้งสมัคร : https://forms.gle/CMqA4yvjdLJ9BXFj8.
ติดต่อ : 099-239-5492
FB : Healing Mind