ความประทับใจแห่งปีจะกลับมาอีกครั้ง พร้อมความอบอุ่น มิตรภาพ และความสนุก กับแคมป์ที่มีความสุขที่สุดในโลก “2013 IYF World Camp Thailand” ที่ในปีนี้จะขนทุกความสุขไปจัดกันที่ Bangkok Convention hall ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว ชั้น 5 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 1 กุมภาพันธุ์ 2556 ที่จะถึงนี้


ภายในงานทุกท่านจะได้พบกับการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติทั่วทุกมุมโลก ,ความรู้และรับประสบการณ์ดีๆ จาก Guest Speaker ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ,ร่วมชมวงประสานเสียงระดับโลก กราเชียส (Gracias Choir) และกิจกรรมสานสัมพันธ์สนุกๆ ร่วมกับเพื่อนๆ นักศึกษาจากประเทศเกาหลีและประเทศอื่น ๆ กว่า 2,500 คน และพิเศษสุดกับการบรรยายโลกแห่งจิตใจ ความหวัง และสร้างพลังใหม่ให้กับเยาวชนที่จะเป็นผู้นำในอนาคตของประเทศ (Mind Training) โดยอาจารย์ Ock Soo Park จากประเทศเกาหลี


เนื่องจากกำหนดการรับสมัครที่หมดอายุลงในวันที่ 10 มกราคม นั้น ทางมูลนิธิฯเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมานักศึกษาหรือผู้ทีสนใจในการร่วมแคมป์ได้สมัครมาเป็นจานวนมากแต่ไม่สามารถจ่ายค่าลงทะเบียนได้ทันตามกำหนด เพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่สนใจทางมูลนิธิฯ จึงขอขยายเวลาการปรับอัตราค่าลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 17 มกราคม 2556 ซึ่งนับเป็นวันสุดท้ายของลงทะเบียน พร้อมทั้งติดตามประกาศ /ข้อมูลที่พัก/ การเดินทาง/ การเตรียมตัว/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องในวันที่ 20 มกราคม 2556

ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมแคมป์

สิทธิพิเศษ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมฟรี
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วมในลด 50 %
โดยสมัครได้ที่อาคารเรียน ศร3 จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2556 รับจำกัดจำนวน

 • หากไม่สะดวกลงทะเบียนเต็มจำนวน สามารถจ่ายเป็นเงินมัดจำ 300 บาท
  (เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง) และสามารถชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2556

ขั้นตอนการลงทะเบียน

 • สามารถลงทะเบียนได้ที่บูธตัวแทนมูลนิธิฯ ที่เปิดรับสมัครตามมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ
 • สามารถเข้ามาลงทะเบียนด้วยตนเองที่มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (ลาดพร้าว 140)
 • ผ่านบัญชีธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอล์ลบางกะปิ
  ชื่อบัญชี นายวิวัฒน์ วงษ์สวัสดิ์และ น.ส.หัทยา ภุชงค์ชัย
  เลขที่บัญชี 732-2-22997-2 (ออมทรัพย์)
  * พร้อมกับ Fax ใบนำฝาก มาที่ 02-734-3446 พร้อมเขียนชื่อมหาวิทยาลัย ชี่อนักศึกษา เบอร์โทรศัพท์และ e-mail ใต้ใบนำฝาก
  (การลงทะเบียนจะสมบูรณ์เมื่อส่งแฟ็กซ์แล้วเท่านั้น)
  หรือส่งหลักฐานการโอนเงิน/ฝากเงินมา ที่ [email protected]

การถอนการลงทะเบียน

 • หากไม่สะดวกลงทะเบียนเต็มจำนวน สามารถจ่ายเป็นเงินมัดจำ 300 บาท
  (เพื่อเป็นการสำรองที่นั่ง) และสามารถชำระส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 17 มกราคม 2556
 • เมื่อตรวจสอบแล้วว่าผู้ขอคืนเงินลงทะเบียนไม่เคยสมัครสมาชิกจะถูกหักไว้ 100 บาท เพื่อเป็นค่าสมาชิกตลอดชีพ
 • ในกรณียกเลิกการเข้าร่วมกรุณาแจ้งภายในวันที่ 17 มกราคม 2556 เนื่องจากทางมูลนิธิฯจำเป็นต้องจัดเตรียมที่พัก อาหารและกิจกรรมต่างๆ ไว้ล่วงหน้า หากไม่สามารถปฏิบัติได้ตามนี้ทางมูลนิธิฯ จะคืนเงินค่าลงทะเบียนให้ได้เพียง 50% ของเงินค่าลงทะเบียนโดยให้ส่งข้อมูลของผู้ลงทะเบียน อาทิ ชื่อ เบอร์โทรศัพท์ สถานศึกษา เลขที่บัญชีโอนกลับ โดยระบุจำนวนเงินที่ได้ลงทะเบียนไว้มาที่ [email protected]

การขอเอกสารรับรอง ใบลา หรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 1. แจ้งรายละเอียดส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล มหาวิทยาลัย คณะ ชั้นปี รหัสนักศึกษา
 2. แจ้งรายละเอียดของบุคคลที่ต้องการยื่นจดหมาย เช่น ขื่อ ตำแหน่ง วิชาที่สอน วันที่ต้องการลา
 3. ส่งรายละเอียดมาที่ [email protected]
 4. หลังจากส่งข้อมูลจะได้รับเอกสารภายใน 7 วันโดยรับเป็นอีเมล์ลเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติม พี่โอ๋ 084-394-8308 พี่กบ 082-785-0073

Download ประกาศอย่างเป็นทางการ