ในวันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม 2555 ที่จะถึงนี้ ทางมูลนิธิฯ ได้จัดเตรียมกิจกรรมวัน Christmas ซึ่งในงานจะมีกิจกรรมมากมาย สำหรับน้องๆ ที่สนใจอยากเข้าร่วมกิจกรรมสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี

รายละเอียดของการเข้าร่วมกิจกรรมมีดังนี้

สถานที่: มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ คลิกดูรายละเอียดสถานที่ ที่นี่
เวลาที่เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม: 17:30 น.
เวลาที่เสร็จสิ้นกิจกรรม: 21:30 น.
กิจกรรม: รับประทานอาหารร่วมกัน รับชมกิจกรรมการแสดงบนเวที

น้องๆ คนใดสนใจสามารถขอรับบัตรเข้างานได้ฟรี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
พี่โอ๋ 084-394-8308 พี่กบ 082-785-0773