วันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 องค์กร Good News World ประจำประเทศเกาหลีใต้ ร่วมมือกับ IYF ส่งทีมแพทย์ชาวเกาหลี อินเดีย พม่า ญี่ปุ่น มาร่วมแบ่งปันความรู้และสร้างความร่วมมือทางการแพทย์กับบุคลากรทางการแพทย์ของไทย โดยจัดเป็น 3 งานด้วยกัน ได้แก่ Medical Volunteer Academy สำหรับนักเรียน นักศึกษา , Global Medical Sharing Night สำหรับแขกกิตติมศักดิ์ทางด้านการแพทย์และ 2019 Global Medical Sharing Conference สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 876 คน จากหลากหลายสถาบันการศึกษา และหน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน

Medical Volunteer Academy

พญ.เมธีณัฐ อัครจรัญรัตน์ แพทย์ผู้เคยเข้าร่วมโครงการแพทย์อาสา ที่ประเทศโกตดิวัวร์

เริ่มต้นด้วยการแสดงรำพัด จากประเทศเกาหลีใต้ที่สวยงาม อ่อนช้อย เรียกเสียงปรบมือจากผู้ชมในห้องประชุมอย่างล้นหลาม ในงาน Medical Volunteer Academy ที่จัดในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 13:00 น. Good News World ได้เรียนเชิญ พญ.เมธีณัฐ อัครจรัญรัตน์ แพทย์ผู้เคยเข้าร่วมโครงการแพทย์อาสา ที่ประเทศโกตดิวัวร์ มาแบ่งปันประสบการณ์พิเศษเรื่อง African can touch my heart so tightly

“ตอนแรกฉันก็ตื่นเต้นกับอาชีพแพทย์ แต่พอทำอาชีพนี้มาเรื่อยๆ ก็รู้สึกว่าตัวเองนั้นหมด Passion แต่เมื่อมาเจอกับโครงการแพทย์นี้ จึงตัดสินใจไปที่ประเทศโกตดิวัวร์ ก็รู้สึกประทับใจกับการรักษาที่ทวีปแอฟริกา ตอนนั้นมีแพทย์จากประเทศไทยไปด้วยกัน 3 คน ทุกคนต่างสนุกกับแพทย์ที่ไปด้วยกัน สนุกกับโรคใหม่ที่ได้เจอ และรู้สึกดีที่คนไข้มีอาการดีขึ้นหลังจากได้รับการรักษา”

การบรรยายเพื่อแบ่งปันความรู้ทางด้านการแพทย์ในหัวข้อต่างๆ

จากนั้นเป็นการบรรยายเพื่อแบ่งปันความรู้ทางด้านการแพทย์ในหัวข้อ ความสำคัญในการเพิ่มความตระหนักในด้านเพศศึกษา (พญ.คิม โซ อึน), การสร้างเสริมการดูแลทันตสุขภาพ (ทพ.ลี ซึงโฮ) และ โครงการกำจัดโรคที่ถูกละเลย โรคในเขตร้อน ‘บูรูลี อัลเซอร์'(นพ.ฮวัง ฮโย จอง) นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างมาก และเกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นหมอเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจ

น้องกีต้า  สุขทวี ศรีสร้อย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ 2 

น้องกีต้า  สุขทวี ศรีสร้อย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ชั้นปีที่ 2 
“มาที่นี้ผมรู้สึกได้แรงบันดาลใจครับว่าการเรียนแพทย์แบบมีเป้าหมาย เรียนเพื่อที่จะไปช่วยเหลือชีวิตคน ทำให้รู้ว่ามีแรงบันดาลใจในการเรียนเพิ่มมากขึ้น เพราะมันเป็นประโยชน์ต่อใครหลายๆคนบนโลกใบนี้ หลังจากที่ได้มาฟังบรรยายในครั้งนี้ของ Good News World ทำให้ผมได้เรียนรู้ประสบการณ์อะไรหลายๆอย่าง จากที่หลากท่านได้เล่ามา ทำให้ผมรู้สึกว่าตัวเองมีความฝันที่อยากจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่เขาขาดโอกาสอย่างเช่นที่ทวีปแอฟริกา มีคนจำนวนมากที่เขาอยากจะพบหมอ เขาเป็นโรคแต่เขากลับไม่มีโอกาสรักษา ผมอยากมีโอกาสเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเขาหายจากโรค”

Global Medical Sharing Night

หลังจากนั้น เวลา 16:30 น. ได้จัดงานดินเนอร์ “2019 Global Medical Sharing Night” เพื่อสร้างเครือข่ายและความร่วมมือ ในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคต ระหว่างองค์กร Good News World จากประเทศเกาหลีใต้ และ Good News World ประเทศต่าง ๆ ในแถบเอเชียอาคเนย์และจีน กับองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านสาธารณสุขในประเทศไทย มีผู้เชี่ยวชาญและแขกกิตติมศักดิ์ด้านการแพทย์ จำนวน 220 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

นายแพทย์ ชอน ฮง จุน (Chun Hong Joon)ประธาน Good News World

โดยนายแพทย์ชอน ประธาน Good News World ขึ้นกล่าวแนะนำตัวและแสดงปณิธานขององค์กรในช่วงพิธีเปิด

“ช่วงเวลา 10 ปี เราได้รักษาคนมากมายทั่วโลก ปัจจุบันได้พัฒนาองค์กรจนเทียบเท่าองค์กรระดับโลก วันหนึ่งตอนที่ออกหน่วยได้ไปที่หมู่บ้านที่ประเทศกานา มีชายชาวประมงถูกอุ้มมาหาเรา วันนั้นเขากำลังจะตายด้วยมาลาเรีย ทั้งที่ราคายาแค่  1 ดอลล่าห์ ทั้งชีวิตของเขาไม่เคยพบหมอแม้แต่ครั้งเดียว สายตาของเขาเต็มไปด้วยความอ้นวอน ทำให้ผมน้ำตาไหล ผมเป็นหมอมา  43 ปี แต่ไม่เคยมีน้ำตา จนครั้งนี้ที่ทำให้ผมเป็นแบบนี้ ต่อมาผมได้รวมตัวกับกลุ่มเพื่อนที่เป็นแพทย์ เดินทางไปที่ประเทศเฮติ เพื่อเห็นน้ำตาของพวกเขา มันทำให้ผมซาบซึ้งใจ การทำงานนี้เป็นไปตามจิตใจของอาจารย์อ็อกซู พาร์ค ที่ตั้งองค์กร IYF ขึ้นเพื่อต้องการช่วยเหลือคนให้พ้นจากความมืดและหันมาใช้ชีวิตด้วยความสว่าง เราหวังว่าจะเปลี่ยนแปลงการแพทย์ที่มืดทึบให้มีความสว่าง”

ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากท่าน สมชาย  จึงมีโชค ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร และนายแพทย์ ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เป็นตัวแทนฝั่งประเทศไทยขึ้นกล่าวแสดงความยินดี

“ผมรู้สึกขอบคุณแทนเยาวชนไทยและเหล่าจิตอาสาที่ได้รับการสนับสนุนและได้รับประโยชน์จาก IYF และ Good News World ในกิจกรรมต่างๆ อันจะสร้างประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ยังขาดแคลนในท้องถิ่นทุรกันดารและฝึกฝนการมีจิตอาสา ไม่ว่าจะเป็นที่ประเทศไทย หรือต่างประเทศ” – ท่านสมชาย  จึงมีโชค ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร
“ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของจุดเริ่มต้นโครงการความร่วมมือทางการแพทย์ ที่จะนำมาซึ่งความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างบุคคลากรทางการแพทย์จากสาธารณรัฐเกาหลีและบุคคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทย ” – นายแพทย์ ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต
นายแพทย์ฮวัง (Whang Hyo Jung) ผู้อำนวยการ Good News World

จากนั้นนายแพทย์ฮวัง (Whang Hyo Jung) ผู้อำนวยการ Good News World ได้ขึ้นกล่าวแชร์ประสบการณ์และความร่วมมือระดับนานาชาติกับทางWHO

“มีคนมากกว่าพันล้านคนที่มีเชื้อโรคบูรูลิอัลเซอร์หรือแบคทีเรียกินเนื้อคนนี้ ตอนที่เราไปแอฟริกาเราจึงได้พบว่ามีคนป่วยจากโรคนี้อยู่เยอะมาก เมื่อปีที่แล้ว เดือนสิงหาคม WHO ได้พบการทำงานของเรา เราจึงรายงานถึงสิ่งที่เราทำ ทาง WHO จึงอยากจะร่วมมือกับเรา ซึ่งเราก็จะร่วมมือเพื่อกำจัดเชื้อโรคนี้ให้หมดไป และหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือและพลังสนับสนุนการทำงานด้านแพทย์อาสาแบบนี้กับประเทศไทยด้วย”

ต่อมาเป็นการแสดงจากวง Gracias Choir ที่มีทั้ง Sop Solo, Mezzo Sop Solo, Violin Solo โดยการแสดงชุดสุดท้ายมาในบทเพลงไทย ‘ในหลวงของแผ่นดิน’สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานอย่างมาก

ภายในงานยังมีพิธีการประกาศแต่งตั้งสาขา Good News World และผู้ดูแลประจำสาขา 9 ประเทศ คือ ไทย ลาว  เวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า อินเดีย กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น

พญ. นพรัตน์ สุวรรณสุก แพทย์ประจำ Global Doctor Bangkok

พญ. นพรัตน์ สุวรรณสุก แพทย์ประจำ Global Doctor Bangkok
“ได้มาร่วมงาน Global Medical Sharing มีความรู้สึกว่าได้ความรู้เยอะเลยกับโรคต่างๆ ที่ไม่เคยรู้ได้ยินมาก่อนเลย ได้เห็นการทำงานของแพทย์ทั้งที่เกาหลีและญี่ปุ่น ไทย รู้สึกซาบซึ้งใจที่ยังมีคนที่คิดถึงคนอื่นมากกว่าตัวเอง ไปทำงานอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือคนอื่นหรือคนที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน ในพื้นที่ที่ทุรกันดาน ส่วนตัวแล้วอยากให้มีโครงการแบบนี้เยอะๆ และอยากให้คุณหมอหลายๆคนในด้านต่างๆที่มีความชำนาญมาช่วยกัน และก็มาทำอาสาสมัครอย่างนี้เยอะๆค่ะ”

Global Medical Sharing Conference

ในวันที่ 22 มิถุนายน 2562 ได้จัดงาน 2019 Global Medical Sharing Conference ทีมแพทย์ของ Good News Worldจากหลากหลายสาขา ได้มาแบ่งปันความรู้ทางการแพทย์กับบุคลากรทางการแพทย์ของไทย มีผู้เข้าร่วม 156 คน

ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนา คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

เริ่มต้นด้วยการขึ้นกล่าวเปิดงานโดย คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา

“มีคนบนโลกมากมายไม่มีโอกาสได้รับการรักษา บ้างเป็นเพราะฐานะทางการเงิน บ้างอยู่ในสถานที่ชนบทห่างไกล หรือบางพื้นที่หลุดออกจากระบบสาธารณสุข การมีแพทย์เฉพาะทางที่สามารถเป็นแพทย์อาสาได้จึงจำเป็นอย่างมากโครงการ Medical Volunteer ถือเป็นโครงการที่มอบความช่วยเหลืออย่างไร้พรหมแดนอย่างแท้จริง ขอแสดงความยินดี และดีใจที่ประเทศไทยได้เป็นส่วนหนึ่งของ Good News World เพื่อยกระดับการศึกษาทางการแพทย์นี้”

 หลังจากนั้นเป็นเป็นการบรรยายเพื่อแบ่งปันความรู้ในหัวข้อต่างๆ อาทิ หัวข้อ ‘ก้าวแรกสู่โลกที่ดีกว่าเดิม’หรือการปรนนิบัติและให้กับคนอื่นโดยไม่มีเงื่อนไข บรรยายโดยนายแพทย์ชาวเกาหลี ชอน ฮง จุน ,สถานการณ์ภาวะสุขภาพจิต และการรักษาจิตเวชที่อินเดีย บรรยายโดย นายแพทย์ Stephen Amarjeet ประเทศอินเดีย,โครงสร้างสหประชาชาติกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยคุณTae Hyung Kim เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจ (UN ESCAP),การดูแลสาธารณสุขในประเทศพม่าและแพลตฟอร์มสุขภาพเคลื่อนที่ โดยDr. Phyo Wai Htun (องค์กร Trust Ooจากประเทศพม่า) , Red Wood in Japan โดยNobuyoshi Masaharu M.D.,Ph.D จากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

นายแพทย์อลงกรณ์ วงศ์สวัสดิ์มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ช่วงเวลาที่ไปทำหน้าที่แพทย์อาสาในแอฟริกา

นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากนายแพทย์อลงกรณ์ วงศ์สวัสดิ์มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ช่วงเวลาที่ไปทำหน้าที่แพทย์อาสาในแอฟริกาอีกด้วย และต่อด้วยการแสดงพิเศษจากวงGracias Choir โดย violin solo ในบทเพลง Amazing grace: และ soprano & mezzo soprano duet ในบทเพลง You raise me up:

งานประชุมการแพทย์ทั้ง 3 งานนี้ อ.พาร์ค ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ(IYF) ได้ขึ้นบรรยายเพื่อให้จิตใจแก่ผู้เข้าร่วมด้วยเช่นกัน

“ในจิตใจของคนเรานั้นมีสิ่งที่เรียกว่าวิญญาณชั่วอยู่ เป็นสิ่งที่คอยลากเราไปทำในสิ่งที่ไม่ดี เยาวชนมากมายที่หลงผิดและเดินไปตามเสียงของวิญญาณชั่วนั้น ซึ่งวิญญาณชั่วนี้มาในหลายรูปแบบ บางคนว่าเห็นเป็นรูปร่าง เป็นเสียง แต่แท้จริงแล้ววิญญาณชั่วนี้มาในความคิดของคนเราทำให้เราเกิดความสับสนในจิตใจไม่ว่ากับใครก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ หากรู้ทันความคิดและไม่ไปเชื่อ ก็ไม่มีปัญหา ผมไม่อยากให้เป็นหมอเพียงรักษาโรค แต่ถ้าเราได้เรียนรู้เรื่องของจิตใจควบคู่ไปด้วยก็สามารถรักษาใจของคนได้ ครอบครัวและคนรอบข้างก็จะมีความสุขขึ้นด้วย”

แพทย์หญิงสมรัก ชูวนิชวงศ์, นายกสมาคมสายใยครอบครัว และ แพทย์ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลศรีธัญญา

แพทย์หญิงสมรัก ชูวนิชวงศ์, นายกสมาคมสายใยครอบครัว และ แพทย์ทรงคุณวุฒิ โรงพยาบาลศรีธัญญา
“โดยส่วนตัวสนใจเรื่อง Mind Education ค่ะเพราะเราทำงานอยู่กับผู้ป่วยจิตเวช ซึ่งตอนนี้มีทั้งปัญหาการติดยาเสพติดและปัญหาในจิตใจเราไม่รู้ว่าวิธีการไหนที่จะมาช่วยเปลี่ยนแปลงให้เขามีพลังหรือมีความสุขได้ นี่จึงเป็นส่วนหนึ่งที่สนใจและอยากมาได้ยินเรื่องนี้และก็อยากจะร่วมงานกันในอนาคตค่ะ ในส่วนของแพทย์อาสาตอนแรกก็ไม่ได้คิดสนใจ แต่พอมาฟังประสบการณ์ของเหล่าแพทย์ที่ไปช่วยเหลือผู้ป่วยในแอฟริกา ทำให้เห็นว่ายังมีผู้คนบนโลกนี้ที่มีความทุกข์ยาก อยู่ห่างไกลจากสาธารณสุขอยู่ แต่ส่วนนี้ก็ทำให้พี่น้องบุคลากรทางการแพทย์มีจิตใจที่เมตตาแล้วก็ทำให้เราตระหนักถึงวิชาชีพทางการแพทย์มากขึ้น ก็เลยคิดว่าอาจจะลองดูว่า ในประเทศไทยโครงการนี้จะมีความเคลื่อนไหวเป็นยังไงต่อไป ก็มีความหวังว่าทางเราจะได้รับประโยชน์จากแนวทางของIYFและ Good News World ในอนาคตค่ะ”

ญานิกา วลีอิทธิกุล รพ.ศรีนครินทร์ แพทย์ใช้ทุนปี1(ซ้าย)
ธรณ์ธันญ์ จรัสจรุงเกียรติ ศิริราช ปี6 (ตรงกลาง)
ชยุตม์ พินิจพงศ์ นศพ รามาธิบดี ปี5 (ขวา)

“มีพี่พี่อาสามาชวนเข้างานนี้ครับ ก็เลยชวนเพื่อนๆมา มางานนี้ก็เหมือนได้เรียนรู้ระบบของประเทศอื่นๆ มันไม่ใช่แค่แอฟริกาครับ มีพม่าด้วยฟังแล้วรู้สึกอยากเอามาปรับใช้กับเรา เคยทำโครงการแพทย์อาสากับโครงการอื่นมาแล้ว ตั้งแต่ตอนเป็นนักศึกษาแพทย์ไปต่างประเทศเหมือนกันค่ะ ตอนนั้นไปครึ่งเดือนค่ะ โครงการแพทย์อาสาของ good News World ก็น่าสนใจค่ะ แต่ว่าช่วงเวลายังไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ ติดงาน ติดเรียน ช่วงปิดsummerยังไม่มีเลย ถ้ามีโอกาส มีเวลาว่าง ก็อยากไปครับผมว่าดี รู้สึกสนใจครับ”

ผ่านทางการประชุมทางการแพทย์ครั้งนี้ Good News World มีความหวังว่าจะได้มีโอกาสร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย เพื่อสร้างโอกาสในการรักษาโรคภัยให้กับผู้ป่วยที่ขาดแคลนในพื้นที่ห่างไกลทั่วโลก และเพื่อรักษาจิตใจผู้คนที่จมอยู่ในความมืด ความทุกทรมานให้กลับมามีความหวังและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอีกครั้ง เชื่อว่าการรักษาโรคไม่เพียงแค่ให้ผู้ป่วยได้สุขภาพที่ดีกลับมาแต่ยังทำให้ ‘หมอ’ได้รับจิตใจที่เปี่ยมไปด้วยคำขอบคุณ และความสุขที่แท้จริงกลับมาเช่นกัน