มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ

โครงการ

อาสาสมัคร GNC
ใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นและได้รับการเปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักของคริสเตียน
IYF World Camp
ค่ายที่นักศึกษาจากทุกมุมโลกได้รู้จักการพัฒนาความคิดและเปิดโลกทัศน์
แพทย์อาสา GNMV
ให้บริการสาธารณสุขแก่ชาวแอฟริกาที่ต้องเผชิญกับความเจ็บไข้และภัยพิบัติ
หนังสือ
หนังสือที่นำเสนอแนวทางการวิเคราะห์จิตใจที่แม้แต่คุณเองก็ไม่เคยทราบ
Cultural Dance
โครงการเฟ้นหาทีมตัวแทนประเทศไทยร่วมชิงแชมป์ ณ ประเทศเกาหลีใต้
วงประสานเสียง
โครงการเฟ้นหาทีมตัวแทนประเทศไทยร่วมชิงแชมป์ ณ ประเทศเกาหลีใต้

ผู้สนับสนุน

  • โทรศัพท์0-2378-1308
  • โทรสาร0-2734-3446
  • อีเมล