มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ
แก้ไขปัญหาเยาวชนด้วยกิจกรรมต่างๆ บนพื้นฐานของความเป็นคริสเตียน
announce
announce
บุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแพทย์อาสากู๊ดนิวส์ Good News Medical Volunteers ประจำปี 2559 คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด
มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ
  • โทรศัพท์0-2378-1308
  • โทรสาร0-2734-3446
  • อีเมล