IYF World Camp Thailand

ค่ายเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ

ค่ายวัฒนธรรมที่จะให้นิสิต นักศึกษา และเยาวชนรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมค่ายนี้ได้แบ่งปันจิตใจกับนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก โดยกิจกรรมภายในค่ายนั้น ไม่ได้เพียงแต่สอนความรู้  ทักษะด้านวัฒนธรรม และการอยู่ร่วมกันเท่านั้น  แต่สอนเรื่องโลกของจิตใจที่สามารถเปิดออกมาผ่านทางเยาวชน การเปลี่ยนแปลง ความท้าทาย ความเป็นหนึ่งเดียวกัน นักศึกษาหรือผู้เข้าร่วม ไม่ว่าใครก็ตาม จะได้ก้าวออกจากกรอบแคบๆ ของตัวเอง เปิดจิตใจให้กว้างขึ้นเพื่อสามารถรับจิตใจของคนอื่นได้ นี่คือคนรุ่นใหม่ในอนาคตที่โลกกำลังต้องการ และนอกจากนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมแคมป์จะได้ร่วมแบ่งปันจิตใจกับเพื่อนร่วมค่ายแล้ว  ยังได้พบกับขบวนคาราวานความสุขอีกมากมาย อาทิ การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ การเข้าร่วม Academy กระโดดข้ามจิตใจผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ชมการแสดงวงประสานเสียงกราเชียส (Gracias Choir)ที่มีชื่อเสียงระดับโลก   ได้รับประสบการณ์ดีๆ จาก Guest Speaker ชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การเปลี่ยนแปลงในชีวิตไม่ได้เกิดขึ้นจากความตั้งใจและความอุตสาหะ หากแต่เป็นจิตใจที่ต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงก่อน ค่ายเยาวชนนานาชาติที่ก่อเกิดเป็นค่ายวัฒนธรรมระดับโลกนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเรียนรู้โลกของจิตใจ ซึ่งป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคต

อาจารย์อ๊อกซู พาร์ค ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ
back