Uncategorized

รับสมัครอาสาสมัครต่างประเทศ GNC รุ่นที่ 9 ภาคเหนือ

GNC รุ่นที่ 9 เริ่มต้นกันที่ภาคเหนือ ใครที่อยู่เชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงสามารถเดินทางมาสมัครกันได้แล้ววันนี้

2014 IYF Language Camp @ภูวัว จังหวัดบึงกาฬ

เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ได้จัดกิจกรรม 2014 IYF Language Camp  ให้กับน้องๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

back