Uncategorized

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ร่วมกับจังหวัดสงขลา จัดกิจกรรม 2015 World Culture Camp on Tour in Songkla มุ่งสู่ความเป็นอาเซียน

2015 IYF World Culture Camp on Tour in Songkla ณ หอประชุม ปาริชาติ มหาวิทยาลัยทักษิณ อ.เมืองสงขลา ทางภาคใต้ของประเทศไทย

มหัศจรรย์ความสนุกสุดม่วนซื่น! 2015 IYF World Culture Camp on Tour in Isan

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship – IYF) จับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และจังหวัดมหาสารคาม จัดงานแคมป์วัฒนธรรมระดับโลกภายใต้ชื่อ “2015 IYF World Culture Camp on Tour in Isan”

World Education Leaders Forum รวมผู้นำทางด้านการศึกษาหาทางออก “วิกฤตการณ์เยาวชน”

เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ทางด้านมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศไทย ได้จัดงาน World Education Leaders Forum รวมผู้นำทางด้านการศึกษาหาทางออก “วิกฤตการณ์เยาวชน”

ลงชื่อสำหรับผู้ต้องการเข้าร่วมงานรับเกียรติบัตรงาน 2015 IYF World Culture Camp

สำหรับน้องๆ ที่เข้าร่วมงาน 2015 IYF World Culture Camp Thailand เมื่อวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา สามารถลงชื่อเข้าร่วมงานรับเกียรติบัตรงาน 2015 IYF World Culture Camp ได้ที่นี่

back