Uncategorized

รับสมัครอาสาสมัครต่างประเทศ GNC รุ่นที่ 9 ภาคเหนือ

GNC รุ่นที่ 9 เริ่มต้นกันที่ภาคเหนือ ใครที่อยู่เชียงใหม่หรือจังหวัดใกล้เคียงสามารถเดินทางมาสมัครกันได้แล้ววันนี้

back