กิจกรรม

เปิดรับสมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนนานาชาติ 2017 IYF WORLD CAMP THAILAND

เปิดรับสมัครแล้ว! ให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษาได้เปิดประสบการณ์ครั้งใหม่ที่ไม่สามารถหาได้ที่ไหน แคมป์ที่รวบรวมทั้งสาระ ความรู้ ความสุข และรอยยิ้ม กับค่ายเยาวชนนานาชาติ 2017 IYF WORLD CAMP THAILAND

back