กิจกรรม

โครงการแพทย์อาสากู๊ดนิวส์ ทวีปแอฟริกา ประจำปี 2561

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแพทย์อาสากู๊ดนิวส์ ที่ทวีปแอฟริกา ประจำปี 2561 สามารถสมัครเข้าร่วมได้แล้วตั้งแต่ วันนี้ – 31 พฤษภาคม 2561

back