P E R F O R M A N C E S

การแสดงบนเวทีหลักโดยทีมงานนักแสดงอาสาสมัคร
ทั้งไทยและต่างชาติ การแสดงที่หลากหลาย อันประกอบด้วยการร้อง การเต้น และการแสดงละคร มากกว่าความสนุกสนานที่เหล่านักแสดงจะมอบให้แก่เยาวชนผู้เข้าร่วมแคมป์แล้ว จิตใจที่สดใสและเต็มด้วยความสุขยังได้ถูกถ่ายทอดออกมา เพื่อสื่อไปถึงจิตใจของผู้ที่ได้รับชมทุกท่านอีกด้วย

CULTURE
PERFORMANCE

การแสดงที่นำเสนอความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติจากทั่วทุกมุมโลก โดยเหล่าอาสาสมัคร Good News Corps (GNC) ที่ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒธรรมผ่านการเป็นอาสาสมัครที่ต่างประเทศ จนเกิดเป็นการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติอันจะทำให้ผู้ชมรู้สึกประทับใจและมีความสุขไปกับพวกเขา

GRACIAS CHIOR

วงประสานเสียงกราเชียสเป็นวงดนตรีอันดับ 1 ของโลก ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดเเข่งขันวงประสานเสียง Marktoberdorf ครั้งที่ 14 ณ ประเทศเยอรมนี คำว่า "Gracias" ในภาษาสเปน แปลว่า "ขอบคุณ" ในทุกการแสดงนักร้องและนักดนตรีทุกคนทำการแสดงด้วยความขอบคุณจากหัวใจเเละพร้อมส่งต่อความสุขให้กับผู้คน

TRUE STORY

เป็นการยกเรื่องราวชีวิตจริงของอาสาสมัคร Good News Corps (GNC) มานำเสนอในรูปแบบของละครเวที ที่บอกเล่าเรื่องราวการได้รับความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตผ่านทางการเป็นอาสาสมัครที่ต่างประเทศ พวกเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงเเละได้เรียนรู้จักการเสียสละเพื่อผู้อื่น จึงทำให้พวกเขาสามารถมอบความหวังและเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในการใช้ชีวิตเพื่อผู้อื่นได้

back