ประโยชน์ของการเป็นอาสาสมัคร GNC

  • ภาวะความเป็นผู้นำระดับสากล
  • เปิดกว้างมุมมองทัศนคติใหม่ ๆ
  • ประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาต่างประเทศผ่านประสบการณ์การใช้ตรง
  • เข้าถึงเครือข่ายอาสาสมัครกว่า 80 ประเทศของมูลนิธิ
  • จิตใจที่พร้อมต่อการเผชิญกับปัญหา และก้าวข้ามผ่านอุปสรรค์ที่เข้ามา
  • ความสัมพันธ์ยาวนานกับคนในท้องถิ่นประเทศที่รับอาสาสมัครและเพื่อนอาสาสมัครด้วยกัน
back