เมื่อวันที่ 22-24 กันยายน 2565 ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (International Youth Fellowship – IYF) ได้จัดงานโครงการค่ายเยาวชนนานาชาติ 2022 IYF World Camp (Mindset, Language & Culture) โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและนิสิตนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั่วประเทศให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กว่า 1,400 คน ร่วมทำกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพความเป็นผู้นำ พร้อมเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติมากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้เข้าร่วมจะได้มีโอกาสเรียนรู้และพัฒนาตนเอง อาทิ เรียนรู้การเรียนภาษาด้วยจิตใจ ผ่านค่ายภาษา 3 ค่าย คือ ค่ายภาษาเกาหลี ค่ายภาษาจีน และค่ายภาษาอังกฤษ การทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการเปิดโลกทัศน์สากลและรับฟังประสบการณ์ด้านจิตอาสาจากเหล่าอาสาสมัครที่เคยไปใช้ชีวิตในต่างประเทศ และการพัฒนาจิตใจ และ Mindset เพื่อสร้างจิตใจของการเป็นผู้นำในอนาคต

นอกจากนี้ยังมี 1.งานสัมมนา Education Leaders Forum ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “Educational Change Maker จิตใจเปลี่ยน การศึกษาเปลี่ยน” เพื่อแนะนำหลักสูตร Mind Education หรือหลักสูตรการศึกษาเรื่องโลกของจิตใจจากสาธารณรัฐเกาหลี ให้กับบุคลากรด้านการศึกษาทั่วประเทศไทย เพื่อนำไปปรับใช้กับเด็กนักเรียน นักศึกษาในสังกัดที่ดูแล ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 420 คน 2. กิจกรรมเยียวยาจิตใจ (Healing Mind) ครั้งที่ 12 สำหรับบุคลากรภาคประชาสังคม ภาคการศึกษา และเยาวชน เพื่อได้เรียนรู้ความสำคัญของพื้นฐานจิตใจ และเสริมกระบวนการคิดวิเคราะห์ เพื่อออกจากสภาวะซึมเศร้า รวมทั้งพัฒนาทักษะความสามารถเชิงสมรรถนะด้านความสัมพันธ์ภายในองค์กร และการสื่อสารกับคนรอบข้าง ภายใต้แนวคิด “โรคทางใจ ต้องใช้ใจเยียวยา” ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 400 คน และ 3.งาน CLF WORLD CONFERENCE RECONNECT ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 800 คน

สำหรับ IYF ประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.2004 จนถึงตอนนี้ส่งอาสามัครไปต่างประเทศกว่า 916 คน และปัจจุบันเป็นรุ่นที่ 17 โดยเริ่มจัดงาน World Camp ในปี ค.ศ. 2007 หากนับจนถึงปี ค.ศ.2022 จัดงานมาแล้ว 43 ครั้ง รวมผู้เข้าร่วมทั้งหมด 49,848 คน

นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับมูลนิธิฯ และเยาวชนผู้เข้าร่วมงาน โดยหวังว่ากิจกรรมที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี คนที่ 27

ขณะที่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี คนที่ 27 เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยได้กล่าว ว่า ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานในครั้งนี้ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับการเติบโตของมูลนิธิฯ ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ซึ่งไม่เพียงแต่จัดงานในวันนี้ แต่ยังมีโครงการ GNC ที่ส่งอาสาสมัครไปต่างประเทศกว่า 60 ประเทศทั่วโลก นอกจากจะได้ทำกิจกรรมจิตอาสาแล้ว ยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนและเผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีงามของไทยด้วย กิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเยาวชน ที่มูลนิธิฯ ได้ทำถือว่ามีความสำคัญมาก

นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ผมเชื่อว่า อนาคตของสังคม ของประเทศ และของโลก ขึ้นอยู่กับคุณภาพของเยาวชน และก็แสดงให้เห็นว่า องค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำกิจกรรมในลักษณะนี้ เชื่อมั่นในศักยภาพของคนทุกคน ผมย้ำอยู่เสมอว่า พลังของเยาวชน และคนรุ่นใหม่เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เพราะมีพลังในตัวเอง มีความกล้าที่จะคิดต่าง มีความกล้าคิดถึงการเปลี่ยนแปลง ศักยภาพเหล่านี้ เริ่มต้นจากการฝึกฝนจิตใจของเราทุกคนให้มีความเชื่อมั่น รู้จักคิดไตร่ตรอง และควบคุมตัวเองเป็นอย่างดี ที่สำคัญที่สุดคือ การฝึกฝนตัวเองให้เป็นคนที่มีคุณค่าในสังคม ด้วยการเรียนรู้เพื่ออยู่ร่วมและทำงานกับคนอื่น ที่มีความหลากหลาย และแตกต่างกัน ผมหวังว่าการร่วมงานครั้งนี้ จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ และแสวงหาโอกาส พัฒนาตนเอง ให้เป็นคนที่มีคุณค่าและคุณภาพ และหวังว่าผ่านงานครั้งนี้ทุกคนจะได้รับความสุขและเพื่อนใหม่ ทั้งนี้ ตนขอขอบคุณผู้จัดงานอีกครั้ง และหวังว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะประสบตามความมุ่งหมายทุกประการ

ดร. ฮักเชิล คิม ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศไทย

ด้านดร. ฮักเชิล คิม ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ประจำประเทศไทย กล่าวว่า คนเกาหลีมักจะพูดสวัสดีเสมอเมื่อพบหน้ากัน พอใกล้จะนอนหลับ ก็จะบอกว่านอนหลับสบายดีไหม เพราะอดอยาก และอดตาย ชีวิตพบแต่ความยากลำบาก จึงกลัวว่าถ้ากลางคืนนอนหลับไม่รู้ว่าจะตายหรือไม่ คนเกาหลีมีความทุกข์เรื่องนี้มาก แต่ผ่านทางเรื่องนี้ กลับทำให้คนเกาหลีมีจิตใจแข็งแรงมาก ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของประเทศอย่างรวดเร็ว ทาง IYF จึงจัดงานขึ้นเพื่อให้ทุกคนเรียนรู้เรื่องโลกของจิตใจ และผมก็อยากให้ทุกคนนอนหลับอย่างมีความสุข และตื่นขึ้นอย่างมีความหวัง

วงประสานเสียง โรงเรียนดนตรีเซโซรี สาธารณรัฐเกาหลี

จากนั้นเป็นการแสดงจากวงประสานเสียง โรงเรียนดนตรีเซโซรี สาธารณรัฐเกาหลี ขับร้องบทเพลงประสานเสียงหลากหลายภาษา สื่อความหมายที่ซ่อนอยู่ในบทเพลงผ่านเสียงร้องอันไพเราะ ช่วยปลอบประโลมจิตใจของผู้เข้าร่วมที่ได้รับฟัง นอกจากนี้ ยังมีการแสดงวัฒนธรรมจากหลายหลายประเทศ เช่น ทวีปแอฟริกา เกาหลี ยูเครน และญี่ปุ่น ที่นำเสนอเอกลักษณ์ และวัฒนธรรมของชาติอย่างสวยงาม สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมเป็นอย่างมาก

การแสดงเต้นวัฒนธรรมนานาชาติ

ทีมเต้น The Righteous Stars

สำหรับช่วงที่สำคัญที่สุดคือการบรรยายโดย ดร.อ็อกซู พาร์ค ผู้ก่อตั้งมูลนิธิฯ บรรยายว่า ผมได้พบผู้นำประเทศ 37 ประเทศ เพื่อหารือถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเยาวชน ครั้งหนึ่งผมไปที่แอลเอ สหรัฐอเมริกา พี่สาวของอาจารย์คนหนึ่ง มีความทุกข์ใจเรื่องลูกชายของตัวเอง วันหนึ่งได้พบว่าลูกชายพกปืนติดตัว จึงได้บอกกับลูกว่า แม่อยากตายหลายครั้ง แต่ตายไม่ได้ เพราะต้องอยู่เพื่อลูก ลูกชายก็บอกว่าเขาก็อยากตายนับไม่ถ้วนเช่นกัน เหตุผลเป็นเพราะไม่มีใครให้ความอบอุ่นกับเขา แต่แม่คนนี้มาหาผมเพื่อขอร้องอ้อนวอนให้ช่วยลูกชาย ทำให้ผมเริ่มคิดที่จะแก้ปัญหา และพาเด็กคนนี้ มาที่เกาหลี ตอนนั้นจึงเห็นว่า เขาย้อมผมสีรุ้ง และใส่กางเกงเกือบหลุดก้น แต่ผมก็ไม่ได้บอกและสั่งเขาห้ามทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ ผมทำเพียงสอนเรื่องโลกของจิตใจ ผ่านไป 6 เดือนเขาก็ได้รับการเปลี่ยนแปลง และเลิกยาเสพติดไปโดยปริยาย เมื่อกลับไปที่สหรัฐอเมริกา เพื่อนๆ เขาตกใจที่เขาเลิกยา ปีต่อมาก็มีเด็ก 28 คนมาเข้ารับการฝึกฝน ปีถัดไปก็มากันอีก 68 คน จนปี ค.ศ. 2001 เด็กหลายร้อยคนมารวมตัวกันเพื่อรับการฝึกฝน และการเปลี่ยนแปลง จุดนี้คือการเริ่มต้นก่อตั้ง IYF ขึ้น ทั้งนี้ ใจของคนมีเบื้องลึก ที่มีใจส่วนย่อย ที่อยากเสพยา และอยากเล่นเกม อีกส่วนคือใจที่เป็นหลัก หากใจหลักมีพลังมากพอ ก็จะเอาชนะใจย่อยๆ ได้

ดร.อ็อกซู พาร์ค ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ (IYF)

“เมื่อใช้ชีวิตเราจะพบปัญหาที่แก้ปัญหาไม่ได้ แต่หากเรามีใจที่รอคอยพระเจ้า พระเจ้าก็จะช่วยเหลือ ซึ่งที่ผ่านมาผมได้เห็นคนมากมายที่หลุดพ้นจากความสิ้นหวัง โดยผมอยากให้ทุกคนได้ใช้ชีวิตอย่างแข็งแรง แต่หากช่วงไหนที่รู้สึกแก้ไขปัญหาไม่ได้ ก็อยากให้หลับตาลงและลองแสวงหาพระเจ้า หากเชื่อพระคำ พระเจ้าจะทำให้หลุดพ้น และใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ หากเยาวชนได้เชื่อมต่อกับพระเจ้า ก็จะได้รับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน” ดร.อ็อกซู พาร์ค กล่าว

 

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการวัฒนธรรม (Culture Festival) การเต้น Folk dance อเมริกันสไตล์ กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอะคาเดมี (Academy) ที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน สันทนาการควบคู่พัฒนาจิตใจ (Mind Recreation)

นิทรรศการวัฒนธรรม (Culture Festival)

กิจกรรมเสริมสร้างทักษะอะคาเดมี (Academy)

ทั้งนี้ ในการบรรยายประสบการณ์จากวิทยากรพิเศษหลากหลายสาขาอาชีพ นางออร์นา ซากิฟ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย  ได้ให้เกียรติบรรยาย และแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ที่ผ่านมาในชีวิต โดยเล่าถึงเมื่อช่วงวัยเด็กที่ได้เดินทางไปประเทศต่าง ๆ และมีความฝันอยากเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนประเทศ เมื่อต้องเริ่มเข้าสู่สายการทูต ได้เห็นว่าชีวิตไม่ได้เรียบง่ายเลย กว่าจะมาถึงจุดนี้ใช้เวลา 30 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุด แต่เป็นการเรียนรู้ที่ดีที่สุด

นางออร์นา ซากิฟ เอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย

ช่วงท้ายก่อนจบการบรรยาย ท่านทูตอิสราเอล ได้พูดถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอด 30 ปี ว่า เราต้องเป็นคนที่มีความคิดใหม่ ความล้มเหลวเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ดีในการที่จะประสบความสำเร็จ อย่าเสียเวลากับการล้มเหลว เสียใจได้ ล้มได้ และร้องไห้ได้ แต่ต้องก้าวข้าม และเดินต่อไป ต้องมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ และมีใจที่ทุกอย่างเป็นไปได้ อย่าหลงลืมคุณค่าที่ได้รับจาก ครอบครัว สังคม และคนรอบข้าง เพราะเป็นสิ่งที่ผลักดันเรา แม้เป็นสิ่งที่คิดว่าเก่าแต่ก็ไม่เป็นไร มันจะมีสิ่งเล็กๆ อยู่ข้างในที่ให้เราเรียนรู้ได้ และสุดท้ายอย่ากลัวที่จะประสบความสำเร็จ ตั้งเป้าหมายใหม่ และก้าวไป

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย

ด้าน นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย ว่า ตนได้พบดร.อ็อกซู พาร์คที่มีแรงบันดาลใจ ในการก่อตั้งมูลนิธิฯ และเป็นผู้คิดค้นหลักสูตรการศึกษาเรื่องโลกของจิตใจ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้เข้าไปในบทเรียน ซึ่งจะสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเยาวชนมากมาย วันนี้เรามาแลกใจกัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเรา โดยเข้าไปเผชิญกับความท้าทายและการก้าวข้ามขีดจำกัด ที่คล้ายกับข้อจำกัด สภาพปัญหาอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากระบบ เช่น อยากเรียนให้ได้เกรด 4 แต่ไม่มีครูคอยช่วย ไม่มีหนังสือให้อ่าน และไม่มีคนคอยติว ถ้าเราต้องการเอาชนะข้อจำกัด เราต้องดูความสามารถของเรา เพื่อให้ไปถึงเป้าหมาย คือความสามารถในการลบล้างขีดจำกัดที่เกิดขึ้น เราต้องรู้จักตัวเองว่าเราเป็นใคร และเป็นอะไร ไม่เช่นนั้นอย่าหวังว่าจะรู้จักใจคนอื่น เหมือนกับตำราการรบ ที่ต้องรู้จักเขา และรู้จักเราอย่างชัดเจน เราจึงสามารถเอาชนะอุปสรรคต่างๆ ได้

ภายในงานยังเปิดรับสมัครน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครต่างประเทศ Good News Corps (GNC) ของมูลนิธิฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้รับการฝึกฝนและได้รับประสบการณ์จริง เรียนรู้จิตใจใหม่ผ่านกิจกรรมจิตอาสา เพราะเราเชื่อว่าเยาวชนเหล่านี้จะกลายเป็นดวงดาวส่องประกายเป็นความหวังให้กับประเทศไทยในอนาคต