สำหรับน้องๆ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop1 ที่ธาริดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
กรุณา ตรวจสอบรายชื่อของตนเองว่ามีในรายชื่อของอาสาสมัครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อ

หมายเหตุ

หากน้องๆ ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีชื่อของตนเองอยู่ในรายชื่อของผู้ลงทะเบียนแล้ว
รบกวนโทรแจ้ง พี่โอ๋ 084-3948303, 087-9057805